Søg tilskud

Som praktiserende læge kan du søge tilskud fra Fonden for Almen Praksis for din deltagelse i PLO-E's kurser. Det gør du her.

Hvis du ikke søger tilskud, men alligevel ønsker at registrere din deltagelse i et kursus, kan du gøre det i din logbog.

Tilskud til

Refusion for personale tages fra puljemidler (En Læge Tæt På Dig) og trækkes dermed ikke fra lægens konto. Tilskud til læger tages fra egne selvvalgte midler. Vikarer uden konto i fonden kan ikke få tilskud.

Tilskudsberettigede læger med konto i Fonden for Almen Praksis:

  • Kr. 4.000,- i efteruddannelseshonorar for en hel kursusdag (hverdage kl. 8-20)
  • Max kr. 2.800,- til fx forplejning (inkl. weekend)
  • Max kr. 1.500,- til transportudgifter pr. kursusaktivitet eller pr. adskilt gruppe af kursusdage

Refusion for praksispersonale, som er fastansat min. 20 timer/uge:

  • Kr. 2.820,- i tabt arbejdsfortjeneste
  • Max kr. 3.100 til fx forplejning
  • Max kr. 1.500,- til transportudgifter

Læs mere om tilskud fra Fonden for Almen Praksis og log ind på din efteruddannelseskonto her

Tilskudsberettigede læger med konto i Fonden for Almen Praksis:

  • Kr. 4.500,- i efteruddannelseshonorar pr. kursusdag (hverdage kl. 8-20)
  • Max kr. 2.800,- til fx forplejning pr. dag (inkl. weekend)
  • Max kr. 1.500,- til transportudgifter

Læs mere om tilskud fra Fonden for Almen Praksis og log ind på din efteruddannelseskonto her

Der gives et efteruddannelseshonorar (tidligere kaldt 'tabt arbejdsfortjeneste') for ½ kursusdag (hverdage kl. 8-20) på kr. 2.000,-, op til kr. 2.800,- i tilskud til eventuel forplejning samt transportudgifter pr. kursusaktivitet eller pr. adskilt gruppe af kursusdage på op til kr. 1.500,-.

Efteruddannelseshonoraret kan enten søges gennem den regionale DGE-ordning eller som tilskud fra Fonden for Almen Praksis.

Laver man modulet i sin DGE-gruppe, er det gruppelederen, som søger om honoraret.

Der gives et efteruddannelseshonorar (tidligere kaldt 'tabt arbejdsfortjeneste') pr. kursushverdag på kr. 4.000,-, op til kr. 2.800,- i tilskud til kursusafgift pr. kursushverdag samt transportudgifter op til kr. 1.500,-.

Der gives et efteruddannelseshonorar (tidligere kaldt 'tabt arbejdsfortjeneste') pr. kursushverdag på kr. 4.500,-, op til kr. 2.800,- i tilskud til kursusafgift pr. kursushverdag samt transportudgifter op til kr. 1.500,-.

Tilskudsberettigede kurser for praksispersonale godkendt under indsatsområdet En Læge Tæt På Dig er valgt ud fra, at de kvalificerer personalet til at kunne overtage opgaver fra lægen og dermed aflaste lægen.

Husk at det er lægen, som søger om tilskuddet via fondssystemet. Pengene trækkes IKKE fra lægens egen efteruddannelseskonto, da der er tale om ekstra midler.

Praksispersonale, der er ansat min. 20 timer pr. uge, kan få tilskud for tabt arbejdsfortjeneste (kr. 2.820,- pr. dag) i det antal dage kurset varer, fuld kursusafgift samt transportudgifter.

Vær opmærksom på
En Læge Tæt På Dig indsatsen har været en stor succes og efter 1. kvartal 2023 er den afsatte pulje nu opbrugt. Vi gør derfor særligt opmærksom på, at der fortsat vil kunne ansøges om tilskud under indsatsen, men at ansøgninger kun vil blive godkendt, indtil det besluttes, at indsatsen ophører. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvornår dette sker.