PLO-E: Overførsel af efteruddannelsesmidler grundet COVID-19

I forbindelse med COVID-19-pandemien har det ikke har været muligt at deltage i planlagt efteruddannelse i en længere periode. Normalt har tilskudsberettigede læger mulighed for at overføre deres efteruddannelsesmidler til det følgende år (kaldet 2 års-reglen). Fonden for Almen Praksis har besluttet at forlænge 2 års-reglen fra 2 til 3 år, så ikke anvendte uddannelsesmidler fra 2019 eller 2020 ikke tilbageføres med udgangen af 2020 eller 2021, men at dette først sker med udgangen af 2021 eller 2022 – afhængig af, om man har fået midler tildelt i 2020 eller har tilbageværende midler fra 2019.

Det betyder, at der automatisk vil blive overført midler for et ekstra år ved årsskiftet fra 2020 til 2021 eller 2021 til 2022. Der vil altså maksimalt blive overført kr. 40.400,00 på kontoen til selvvalgte kurser og seks dage på kontoen til systematiske kurser.

Dette gælder kun som en midlertidig ordning.

For yderligere information kontakt:
Fonden for Almen Praksis 
Tlf: 3544 8498, euf.plo@dadl.dk