Kompetenceløft af praksispersonale

I 2018 afsatte den tidligere regering en pulje på 60 mio. kr. til et kompetenceløft af praksispersonalet i forbindelse med et oplæg om det nære sundhedsvæsen. Indsatsen kaldes: En Læge Tæt På Dig.
Vær særligt opmærksom på

En Læge Tæt På Dig-indsatsen har været en stor succes, og efter 1. kvartal 2023 er den afsatte pulje nu opbrugt. Vi gør derfor opmærksom på, at der fortsat vil kunne ansøges om refusion under indsatsen En Læge Tæt På Dig, men at der tages forbehold for udbetaling. Vi forventer en afklaring i løbet af juni måned.

Danske Regioner og Sundhedsministeriet har bedt PLO Efteruddannelse om at administrere midlerne og være ansvarlig for udviklingen og udbuddet af efteruddannelsesaktiviteterne under indsatsen. 

Du kan læse mere om indsatsen i denne publikation