Gå til indhold

Digital svangrejournal

Med Sundheds-og Ældreministeriets fødselspakke ”En god og sikker start på livet” er der afsat 20 mio. kr. til at igangsætte et projekt med udvikling af en digital løsning til understøttelse af graviditetsforløbet. Løsningen skal kunne understøtte henvisningsflowet og erstatte de eksisterende fysiske journaler.

Hvilken betydning har projektet/aktiviteten for almen praksis?
De praktiserende læger skal som minimum kunne oprette en digital svangrehenvisning. Derudover skal lægen kunne modtage/hente de oplysninger elektronisk, som registreres på den gravide på fødestedet.

PLO er i dialog med lægesystemerne om etablering af et digitalt svangremodul til almen praksis, og der forventes pilottestet medio 2021.

Hvem er de involverede parter i projektet/aktiviteten?
PLO, regionerne, MedCom, Sundhedsdatastyrelse, Sundhed.dk mv.

Hvem har igangsat projektet/aktiviteten?
National it-løsning

Sidst opdateret 21. november 2022