Gå til indhold

Ordiprax+

Ordiprax+ er en modernisering af den gamle Ordiprax-løsning, som den praktiserende læge kan bruge til at følge udviklingen af egne ordinationer, baseret på indløste recepter. Med den nye løsning kan lægen også sammenligne indløst medicin med sin klynge og med landsgennemsnittet samt følge den generelle udvikling.

Ordiprax+ skal medvirke til at skabe overblik over behandlinger til brug for faglige overvejelser, udvikling og evaluering af indsatser. Ordiprax+ kan samtidig understøtte klyngernes arbejde med kvalitetsudvikling.

Hvilken betydning har projektet/aktiviteten for almen praksis?
Læger i almen praksis har med værktøjet mulighed for at definere egne kvalitetsindikatorer og indsatsområder og at dykke ned i data for at se på årsager til stigninger og fald.

Hvem er de involverede parter i projektet/aktiviteten?
PLO, Sundhedsdatastyrelsen og KiAP.

Hvorfor er projektet/aktiviteten igangsat?
Projektet er igangsat af Sundhedsdatastyrelsen, da den gamle Ordiprax-løsning skulle moderniseres.

Sidst opdateret 21. november 2022