Gå til indhold

RKKP-indberetning på KOL og diabetes

Regionerne driver mere end 60 kliniske kvalitetsdatabaser. På udvalgte diagnoseområder er almen praksis forpligtet til at indberette data til fx Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom og Dansk Voksen Diabetes Database. Disse mange RKKP-databaser skal bidrage til datastøttet kvalitetsudvikling og kvalitetssikring i sundhedsvæsenet til gavn for borgere og patienter.

Hvilken betydning har projektet/aktiviteten for almen praksis?
Klinikkerne skal mindst en gang om året indberette alle diagnosticerede KOL- og diabetespatienter, som passes i almen praksis.

Se eksempel på indberetningerne her.

Hvem er de involverede parter i projektet/aktiviteten?
PLO, DSAM og Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram

Hvorfor er projektet/aktiviteten igangsat?
Indberetningerne er aftalt i OK18 med afsæt i lovpligtigt indberetninger til kliniske kvalitetsdatabaser.

Sidst opdateret 21. november 2022