Gå til indhold

Samlet Patientoverblik (SPO)

I dag oplever patienter ofte, at ansvaret for koordineringen mellem hospital, kommunal pleje og praktiserende læge ligger hos dem selv, og det er ikke nemt at navigere i – særligt når sygdom rammer. Med IT-projektet ”Et Samlet Patientoverblik” udvikles digitale løsninger til deling af oplysninger mellem patienter, hospitaler, kommuner og praktiserende læger, så koordineringen fremover bliver nemmere og tryggere for både patienter, pårørende og sundhedspersonale.

Ved digitalt at dele patientens bookede aftaleoplysninger og udvalgte stamoplysninger er det forventningen, at personer, som har ansvar for at patienternes forløb og kontakt med forskellige dele af sundhedsvæsenet, bedre kan planlægge kommende kontakter.

På sigt skal flere oplysninger deles. Det kunne være oplysninger fra patientens digitale forløbsplan, som i disse år implementeres i almen praksis, og sidenhen diagnoseoplysninger i tilknytning til patientens FMK.

Læs mere om projektet på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside her.

Hvilken betydning har projektet/aktiviteten for almen praksis?
I første omgang begyndte almen praksis at dele patientens bookede aftaler. Dette skete fra februar 2021.

PLO har stillet som betingelse, at patienten nemt kan spærre for denne deling, hvis man ikke ønsker sine bookede aftaler med egen læge delt med andre. Derfor er muligheden for spærring af aftaler bygget ind i Min Læge appen, som klinikken dermed kan henvise til. Hvis patienten ikke er bruger af Min Læge appen, kan man også tilgå spærringsfunktionen på sundhed.dk.

Nedenfor er et billede af, hvordan spærringen vil se ud i Min Læge appen:

Spærring af aftaler bygget ind i Min Læge appen

Hvem er de involverede parter i projektet/aktiviteten?
Sundhedsdatastyrelsen, det tidligere Sundheds- og Ældreministeriet, PLO, KL, Danske Regioner, Digitaliseringsstyrelsen, MedCom, systemhusene og Primærsektorens Leverandør Service Platform.

Hvorfor er projektet/aktiviteten igangsat?
I økonomiaftalerne fra 2020 blev det mellem stat, regioner og kommuner aftalt, at denne IT-løsning skulle udbredes nationalt til alle regioner, kommuner og praktiserende læger senest ved udgangen af 3. kvartal af 2021. Aftalen ift. udbredelsen i almen praksis indgår i igangværende OK21 forhandlinger mellem PLO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

 

Sidst opdateret d. 21. november 2022.