Gå til indhold

Om digitale forløbsplaner

Hvad siger OK18 om forløbsplaner? Hvornår skal klinikken gå i gang? Og kan min praksis fravælge at tilbyde forløbsplanerne? I denne oversigt kan du få svar på hyppigt stillede spørgsmål om digitale forløbsplaner.

Svar på spørgsmål om digitale forløbsplaner:

Det følger af overenskomsten, at der skal implementeres elektroniske forløbsplaner i overenskomstperioden, jf. side 63. Forløbsplaner skal tilbydes alle KOL-, diabetes- og lænderygpatienter, der har fået stillet diagnosen inden for de seneste fire år. Forventningen er, at der hvert år laves i alt ca. 75.000 nye forløbeplaner, hvilket svarer til ca. 22 pr. læge.

Nej. Med OK18 er praksis forpligtet til at tilbyde patienter, som inden for de seneste fire år er diagnosticeret med enten type-2 diabetes, KOL og/eller kroniske lænderygsmerter en forløbsplan. PLO har valgt at tilbyde praksis en fælles teknisk løsning, som bør benyttes.

Der er ikke nogen selvstændig ydelse knyttet til udarbejdelse af en forløbsplan. Honoreringen er udmøntet over basishonoraret, som i 2018 er tilført 18 mio.kr., i 2019 35 mio. kr. og i 2020 og fremover 40 mio. kr. pr. år. Det er aftalt, at tilbud om og udarbejdelse af en forløbsplan er en del af kronikerydelsen (0130,0131 og 0132) for KOL og diabetes.

For at kunne tilbyde disse patientgrupper en elektronisk forløbsplan har PLO i samarbejde med MedCom, KiAP (tidl. DAK-E) og alle 8 systemhuse udviklet et nyt elektronisk modul. Modulet er en integreret del af lægesystemet og fungerer ens i alle 8 lægesystemer.

Modulet er lavet til også at give klinikken et overblik over alle patienter med de respektive diagnoser. Dette gør det nemmere for klinikken at finde de patienter, som skal tilbydes en forløbsplan, og det gør opfølgningsarbejdet lettere.

På KiAP’s hjemmeside kiap.dk findes vejledninger og videoer, der præcist forklarer, hvordan modulet virker.

Herudover laver systemhusene også deres egne vejledninger, og MedCom har ligeledes udsendt en folder om forløbsplaner til samtlige klinikker.

Det nye modul bliver rullet ud til klinikkerne via systemhusene sept./okt. 2018. I første omgang vil det være muligt for klinikken at tilbyde KOL-patienterne en plan, mens diabetespatienterne får muligheden fra nov./dec. 2018.

Lænderygområdet vil være klar i løbet af 2019.

Da almen praksis benyttede Sentinel Datafangstmodulet, afleverede klinikken en kopi af alle journaloplysninger til DAMD-databasen. Det var ulovligt.

Det nye modul er designet til at behandle data inden for rammerne af klinikkens eget system- og ansvarsområde og kun anvende helbredsoplysninger, som er relevante for det pågældende diagnoseområde.

Med godkendelse fra PLO har systemhusene bygget en ’beregningsservice’ på deres fælles it-platform, PLSP-platform. Denne service taler sammen med det nye modul i hvert lægesystem, men den gemmer eller kopierer ikke data. Den sikrer blot, at data bliver beregnet på en ensartet og korrekt måde (fx GOLD-status hos KOL-patienten), og at oplysningerne i planen præsenteres ensartet i hvert lægesystem.

Samtykke
Forløbsplanen laves for at understøtte patientens egenomsorg, og derfor skal patienten også have adgang til at se og læse planen efter konsultationen.

Patienten kan se sin elektroniske forløbsplan på forløbsplan.dk. Her er der mulighed for at se indhold med artikler og videoer, samt at logge på med NemID og se egne data.

For at overholde PLO’s dataetiske princip om, at data så vist muligt kun forlader klinikken med patientens samtykke, er det bygget ind i løsningen, at patienten afgiver sit samtykke, hvis vedkommende ønsker adgang til planen på ovennævnte hjemmeside.

Databehandleraftale
I de tilfælde, hvor patienten ønsker en elektronisk adgang, sendes den via lægesystemets udbakke til forløbsplan.dk. Derfor er det også nødvendigt, at klinikken indgår en databehandleraftale med KiAP, som har ansvaret for den hjemmeside, hvor patienten har adgang med NemID. Læs mere om forløbsplaner og databehandleraftale på kiap.dk.

Selve databehandleraftalen er på hele 14 sider. I korthed sikrer aftalen, at klinikken udsteder en instruks til KiAP om, hvad formålet er med de patientdata, de udstiller til patienten på jeres vegne.

Af bilag A i aftalen fastsættes således dette formål med deres databehandling: "Databehandlerens behandling af Personoplysninger for den dataansvarlige sker til følgende formål: Visning af data til de af den dataansvarliges patienter, der har fået udarbejdet en forløbsplan. Data fremsendes fra den dataansvarliges journalsystem via en webservice til databehandleren. Patienten får adgang til egne data via NemID."

Databehandleraftalen indgås via på kiap.dk.

Her en kort guide:

Med hensyn til den tekniske kommunikation mellem det nye modul i lægesystemet og systemhusenes fælles it-platform, så er denne kommunikation omfattet af den fælles databehandleraftale, som klinikken har indgået med systemhuset i forbindelse med PLO’s kampagne omkring it-sikkerhed og GDPR.

De klinikker, som har testet det nye modul har haft gode erfaringer med at lægge denne opgave ind i forbindelse med årskontrollen. Det kan være med til at give en god struktur for de undersøgelser og samtaler, som indgår i en årskontrol.

Så snart klinikkens it-system har fået installeret det nye modul, anbefaler PLO, at man går i gang.