Gå til indhold

Læs om ordningerne - og hvordan du tilmelder dig som mentor

Det er frivilligt og ulønnet at være mentor. Derfor skal du have lyst til at være en ekstern, fortrolig sparringspartner i forhold til en lægekollega eller medicinstuderende, som ønsker vejledning om almen medicin og livet i almen praksis.

Hvad kan jeg få ud af at være mentor

Dette har andre mentorer svaret, som værende det bedste ved at være mentor:

"At få lov til at være noget for en anden. Det kunne jeg godt selv have brugt, da jeg var yngre."

"At man ved sin blotte tilstedeværelse kan støtte sin mentee i at tage de rette beslutninger."

"Jeg øver mig i den coachende tilgang, og får mere indsigt i, hvordan en yngre læge oplever det kliniske arbejde."

”Er blevet klogere på, hvad, jeg synes, er vigtigt i livet. Det har sat mit eget lægeliv og karriere i relief. Og det har gjort, at jeg har skullet tænke over mine egne beslutninger og valg.

"Lært at være mere opmærksom på yngre kollegaer og deres udfodringer."