Gå til indhold

Vaccination mod Mpox (abekopper) i Region Hovedstaden

Sundhedsstyrelsen har udgivet en opdateret retningslinje for håndtering af Mpox (abekopper), hvori Sundhedsstyrelsen anbefaler forebyggende vaccination til en mindre gruppe af mænd, der har sex med mænd (MSM) med særlig risiko for smitte mod abekopper.

Hvem kan blive vaccineret mod abekopper?

  • Personer, der modtager PrEP  (pre-exposure profylakse, PrEP) mod HIV.
  • Personer der er ikke modtager PrEP mod HIV, men opfylder kriterierne for dette. Det kan være personer, der tilhører målgruppen af mænd, der har sex med mænd, men fx ikke tåler PrEP mod hiv eller har fravalgt PrEP mod HIV.
  • Personer, som er i behandling for HIV, og som har en adfærd, som giver større risiko for at få Mpox (abekopper).

Hvis man ikke er i PrEP-behandling mod HIV, kan man blive tilbudt vaccination, hvis man opfylder et af følgende kriterier:

  • Er en mand, som har sex med mænd og har haft ubeskyttet analt samleje med mindst to mandlige partnere inden for de sidste 12 uger. Fast kendt hiv-negativ partner tælles ikke med.
  • Er en mand, som har sex med mænd, og har haft syfilis inden for de sidste 24 uger.
  • Er en mand, som har sex med mænd, og har haft klamydia eller gonorré inden for de sidste 24 uger. 

Vaccination mod Mpox (abekopper) til personer, som er nær kontakt til en smittet er fortsat muligt.

Visitation

Personer i HIV PrEP-behandling visiteres og inviteres systematisk til vaccination af de infektionsmedicinske afdelinger.

Patienter med HIV, som har et forløb på en infektionsmedicinsk afdeling, og som mener, at de er i målgruppen, skal kontakte den infektionsmedicinske afdeling, de er tilknyttet.

Øvrige personer, der mener at være del af målgruppen skal kontakte egen læge. Hvis almen praksis får henvendelser fra patienter, der opfylder Sundhedsstyrelsens kriterier for at blive vaccineret, sendes en henvisning til en af regionens infektionsmedicinske afdelinger, hvori det fremgår, at den pågældende borger er en del af målgruppen. Vaccinationsforløbet oprettes af den infektionsmedicinske afdeling.

Selve vaccinationen tilbydes i de regionale vaccinationscentre. Der fremgår flere informationer herom på Region Hovedstadens hjemmeside.

Honorering

I forhold til honorering af de praktiserende læger om eventuel henvisning til forebyggende vaccination for Mpox (abekopper) er PLO-Hovedstaden og Region Hovedstaden i denne konkrete situation enige om, at de praktiserende læger kan anvende ydelserne i overenskomst om almen praksis svarende til patientens henvendelsesform.

Siden oprettet 18. november 2022