En stærk praksissektor – vejen til mindre ulighed i sundhed i Region Sjælland?

PLO-Sjælland inviterer repræsentanter for samarbejdspartnere i praksissektoren, medlemmer af sundhedsklyngerne og regionale politikere til konference med fokus på dette spørgsmål.

Ulighed i sundhed er en tiltagende udfordring – måske specielt i Region Sjælland, som er den region, der har de fleste borgere med behandlingsbehov og de færreste ressourcer til at løse opgaven. Der er brug for handling og dialog.

Derfor inviterer PLO-Sjælland samarbejdspartnere i praksissektoren, sundhedsklyngerne og regionale politikere til konference tirsdag d.13.juni 2023 kl. 9.00- 16.00 på Sørup Herregaard ved Ringsted

Regionsrådet har med ”12 løfter til borgerne” lovet forandringer af sundhedsvæsenet i Region Sjælland. Strategien fremhæver behovet for en ”stærk primærsektor, der forebygger indlæggel-ser på sygehusene og livsstilsygdomme”. Behandling og forebyggelse i borgernes nærmiljø lader til at være et afgørende bidrag til et mere bæredygtigt sundhedsvæsen.

PLO-Sjælland har besluttet at afholde konferencen for at belyse, hvordan praksissektoren kan bidrage til, at regionsrådets løfter realiseres, og et presset sygehusvæsen i Sjælland aflastes.

Denne konference sætter rammen for at drøfte, hvordan og i hvilken udstrækning praksissektoren kan bidrage til, at færre borgere oplever ulighed i sundhed. Med praksissektoren menes her alle de praksisgrupper, der sammen med almen praksis i borgernes nærmiljø tilbyder sundheds-ydelser helt eller delvist dækket af sygesikringen – herunder fx praktiserende speciallæger, fysioterapeuter m.fl.

På konferencen kan deltagerne bl.a. møde:
•    Sundhedsøkonom og medlem af Sundhedsstrukturkommissionen, professor Jakob Kjellberg
•    Regionsrådsformand Heino Knudsen og viceformand Anne Ronex Møller
•    Formand for PLO-Sjælland Camilla Høegh-Guldberg
•    Moderator og journalist Nynne Bjerre Christensen

Se programmet her

Konferencen omfatter såvel oplæg som workshops og paneldebat.

Konferencen er for personligt inviterede.