Gå til indhold

Moms på konsulenthonorar for fast tilknyttet læge på plejecenter

Skatterådet har afgjort, at konsulenthonoraret for fast tilknyttet læge på plejecenter og visse botilbud er momspligtigt.

Det betyder, at praktiserende læger skal tillægge moms til konsulenthonoraret, såfremt lægen/klinikken er momspligtig. En læge/klinik er momspligtig, hvis den momspligtige omsætning udgør mindst 50.000 kr. på et år.

Det er den, der leverer momspligtige ydelser, som er ansvarlig for, at der tillægges moms, dvs. det er lægen, ikke kommunen, som er ansvarlig herfor.

Siden oprettet 24. november 2022