Gå til indhold

Valg til Yngre Lægers repræsentantskab 2023 (valggruppe B)

Repræsentantskabet er Yngre Lægers øverste myndighed. Som medlem af repræsentantskabet får du indflydelse på, hvordan Yngre Lægers arbejde, fokusområder og indsatser i fremtiden skal udvikles – det er her, linjerne for Yngre Lægers politik bliver lagt. Repræsentantskabets vedtægtsmæssige opgaver består endvidere i at vælge bestyrelse samt godkende regnskab og budget.

Tidslinje for valg til Yngre Lægers repræsentantskab 2023

Få overblik over vigtige datoer for opstilling og afstemning.

 • 11. august 2023 Du modtager en opstillingsblanket i din mailboks senest den 11. augsust. Alle erhvervsaktive medlemmer i Danmark kan stille op.
 • 7. september 2023 Sidste frist for at stille op er torsdag den 7. september klokken 23:59
 • 15. september 2023 Sidste frist for at indsende valgoplæg er fredag den 15. september. Valgoplæg sendes til valg.yl@dadl.dk.
 • 19. september 2023 Du modtager stemmeseddel pr. mail. Du skal være meldt ind i Yngre Læger senest den 18. september 2023, hvis du ønsker at stemme.
 • 26. september 2023 Sidste frist for at afgive sin stemme er tirsdag dem 26. september 2023 kl. 23:59.
 • 1. oktober 2023 Valgresultatet offentliggørelse på Yngre Lægers hjemmeside og sociale medier.

Se hvem der stiller op til repræsentantskabet

Se alle de opstillede og læs kandidaternes valgoplæg. Der skal vælges 82 repræsentanter og 30 suppleanter i alt fordelt i de fem regioner og staten.

Stem på din kandidat senest den 26. september 2023

Du modtager stemmeseddel i din indbakke

Du kan stemme på din kandidat fra den 19. september, hvor alle medlemmer modtager en stemmeseddel pr. mail. Tjek din indbakke.

Sidste frist for at stemme er tirsdag den 26. september 2023 kl. 23.59.

Problemer med stemmeseddel? Hvis du har fået en stemmeseddel til en forkert valgkreds eller ikke har modtaget/mistet mailen, så skriv til valg.yl@dadl.dk.

Spørgsmål og svar om repræsentantskabsvalg

Alle erhvervsaktive medlemmer i Danmark kan stille op. Ønsker du at stille op, skal du være meldt ind i Yngre Læger senest den 6. september 2023. 

Medlemmer som bliver valgt til repræsentantskabet, bliver valgt for en periode på to år regnet fra 1. oktober 2023. 

Udfyld opstillingsblanket og send valgoplæg

For at stille op, skal du udfylde opstillingsblanketten senest den 7. september 2023 klokken 23:59. Du kan finde opstillingsblanketten i din indbakke. 

Efterfølgende kan du supplere din opstilling med et valgoplæg (gerne i pdf-format), der fortæller, hvorfor du stiller op. Valgoplæg publiceres løbende på hjemmesiden. 

Fristen for at indsende valgoplæg til valg.yl@dadl.dk er fredag den 15. september 2023. 

Repræsentantskabet er Yngre Lægers øverste myndighed. Som medlem af repræsentantskabet får du indflydelse på, hvordan Yngre Lægers arbejde, fokusområder og indsatser i fremtiden skal udvikles – det er her, linjerne for Yngre Lægers politik bliver lagt.

Repræsentantskabets vedtægtsmæssige opgaver består endvidere i at vælge bestyrelse samt godkende regnskab og budget.

I den kommende tid skal vi blandt andet arbejde videre med den vigtige opgave fortsat at udvikle Yngre Læger, således at også den stadig voksende gruppe af speciallæger får den bedst mulige rådgivning og interessevaretagelse i Yngre Læger.

Som medlem af repræsentantskabet er du:

 • Ambassadør for Yngre Læger og med til at udbrede viden om foreningen på din arbejdsplads.
    
 • Bekendt med Yngre Lægers politikker og de indsatsområder, som repræsentantskabet har vedtaget, og som du fremadrettet er med til at bestemme, at Yngre Læger skal prioritere.
    
 • Bindeled mellem Yngre Læger centralt og lokalt – ligesom du deltager i repræsentantskabsmøderne, forventes det også, at du deltager i de lokale og regionale Yngre Lægerådsmøder, så du er orienteret om, hvad der foregår både centralt og lokalt.
    
 • Engageret og med holdning til, hvordan Yngre Læger skal udvikle sig i fremtidens sundhedsvæsen.

Se nuværende medlemmer af repræsentantskabet her

Alle erhvervsaktive/arbejdssøgende medlemmer i de 6 valgkredse (de 5 regioner og Statens institutioner mv. i København).

Afstemning foregår via en stemmeseddel, som du modtager i din indbakke i løbet af den 19. september 2023. 

Frist for afstemning
Sidste frist for at stemme er tirsdag den 26. september 2023 kl. 23.59. 

Du kan se, hvem der er medlem af Yngre Lægers repræsentantskab samt læse mødereferater og forretningsorden med mere her: 

Yngre Lægers repræsentantskab