Yngre Læger og patientansvarlig læge

På denne side kan du læse Yngre Lægers holdning om den patientansvarlige læge

Yngre Lægers holdning om patientansvarlig læge

  • Yngre Læger bakker op om, at alle patienter skal have en patientansvarlig læge (PAL)
  • Yngre Læger har selv arbejdet aktivt for at formulere den nationale aftale og ramme for rollen som PAL 
  • Yngre Læger vil gerne involveres aktivt i de konkrete processer i regionerne, på sygehusene og på de enkelte afdelinger med at indføre PAL
  • Den lokale implementering skal ligge indenfor rammerne af den nationale aftale
  • Det er især overlæger og speciallæger, der kan varetage rollen som PAL, men yngre læger sidst i hoveduddannelsen vil også naturligt kunne/skal bringes i spil som PAL.
  • Det er kun læger, der kan varetage rollen som PAL - ikke fx psykologer eller sygeplejersker 
  • Det er vigtigt, at rollen som PAL integreres i den lægelige videreuddannelse, så alle yngre læger kompetenceudvikles til at kunne udfylde rollen
  • Det er afgørende, at der forventningsafstemmes i forhold til patienterne, så de ved, hvad de kan og skal forvente af deres PAL
  • I implementeringsfasen skal ledelsen i regionerne, på sygehusene og på afdelingerne skabe rum til, at alle personalegrupper kan medvirke til ideudvikling og afprøvning af nye arbejdsgange for at realisere en måde at arbejde med PAL på, som har ejerskab hos alle