Gå til indhold

Konflikthåndtering og forhandling - overbygning for tillidsvalgte

Kursus Yngre Læger

Få redskaber til at håndtere og løse konflikter samt varetage den gode forhandling som tillidsrepræsentant (TR).

Som tillidsrepræsentant (TR) er du bindeled mellem dine kolleger og ledelsen. Du spiller en vigtig rolle og skal medvirke til at løse konkrete problemer om løn- og ansættelsesvilkår, arbejdsmiljø og samarbejde.

På dette kursus får du

  • Viden om redskaber til at håndtere en konfliktsituation og den gode forhandling.
  • Forståelse for, hvordan en konflikt opstår og kan eskalere, hvis der ikke gribes ind korrekt og i tide.
  • Kendskab til målrettet og situationsbestemt spørgeteknik.
  • Værktøjer til at afdække interesser og håndtere forskellige typer af modparter, fx den hårde nej-forhandler.

På kurset er der også mulighed for at skabe netværk med andre tillidsvalgte.

Målgruppe 
Tillidsrepræsentanter (TR) og fællestillidsrepræsentanter (FTR) i Yngre Læger med min. 6 måneders samlet funktionsperiode. Husk, at du skal have gennemført Yngre Lægers ’Uddannelse for tillidsvalgte’ i enten regionerne, staten eller almen praksis for at deltage.   

Arbejdsmiljørepræsentanter (AMiR) er også velkomne og kan deltage uden at have gennemført ’Uddannelse for tillidsvalgte.’ 

Underviser
Kurset faciliteres af Yngre Læger, og du bliver undervist af en konsulent fra Yngre Lægers sekretariat samt en ekstern psykolog.  

Form 
Kurset består af oplæg fra underviserne, øvelser, gruppearbejde og drøftelser i plenum. Dine egne erfaringer indgår som en del af kurset.   

Yngre Læger dækker dine udgifter 
Yngre Læger dækker alle udgifter i forbindelse med kurset, dvs. transport inden for Danmarks grænser, fortæring og tabt arbejdsfortjeneste. 

Overnatning på Hotel Koldingfjord er inkluderet.