Gå til indhold

Overlæger får stor efterbetaling for forkert løn under ferie

Nyhed Overlægeforeningen

 Overlægeforeningen har sikret, at 22 overlæger får efterbetalt tilsammen 800.000 kroner. Det skyldes, at overlægerne ikke havde fået udbetalt erstatning for tabt vagthonorar under ferie, som overenskomsten foreskriver. 

Fejlen blev opdaget, da et medlem kontaktede Overlægeforeningen om, at vedkommende ikke var blevet korrekt honoreret under ferie. Sammen med den lokale tillidsrepræsentant gik Overlægeforeningen ind i sagen, og det viste sig, at alle afdelingens overlæger ved en fejl ikke havde fået korrekt løn under ferie. 
 
Alle involverede overlæger fik efterbetaling beregnet for de sidste 5 år. Tilsammen har de 22 overlæger modtaget 800.000 kroner. 

Det siger reglerne om erstatning for tabt vagthonorar og tillæg for tjeneste

Overenskomsten fastslår, at overlæger har krav på at få udbetalt vagthonorar og tillæg for tjeneste under bl.a. ferie. Det gælder dog kun, når man holder ferie med løn. Hvis man holder ferie med feriegodtgørelse, ydes der ikke erstatning.
 
Helt konkret står det i overenskomstens § 21, stk. 6, at der ydes erstatning for mistet vagtindtægt under fravær pga. ferie, sygdom, graviditet, barsel, adoption, omsorg og barns første og anden sygedag. Den tilsvarende bestemmelse for tjeneste fremgår af § 14, stk. 3.
  

Får du korrekt betaling ved fravær? 

  • Tjek din lønseddel – har du fået vagtbetaling og tillæg for tjeneste de dage du har været fraværende
  •  Er du i tvivl, så spørg din lokale HR / lønkontor om, hvor vagthonoraret/tillæg for tjeneste fremgår
  • Har du ikke modtaget det vagthonorar/tillæg for tjeneste, du mener at være berettiget til, så gå til din tillidsrepræsentant eller kontakt Overlægeforeningens sekretariat.
  • Find din lokale tillidsrepræsentant her.