Gå til indhold

Oftest stillede spørgsmål om appen og medlemskortet

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Lægeforeningens medlemsapp samt digitale medlemskort.

Med appen har du dit digitale medlemskort lige ved hånden og kan hurtigt finde hjælp til rådgivning, oversigt over medlemsrabatter og læse udvalgte artikler fra Ugeskrift for Læger. 

Medlemskortet viser, at du er medlem af Lægeforeningen.

Du kan bruge medlemskortet til at få rådgivning, deltage i arrangementer og til de rabataftaler, der kræver medlemsbevis.

Medlemskortet er bevis på, at du er medlem af Lægeforeningen. Medlemskortet er ikke et ID-kort. Din autorisation er udstedt af Styrelsen for Patientsikkerhed, som er den offentlige myndighed på området. 

Hvis du har brug for dokumentation på, at du har gyldig, dansk autorisation, kan du søge dig selv frem i Styrelsen for Patientsikkerheds autorisationsregister og herfra printe eller gemme bekræftelsen i pdf-version.

Bekræftelsen findes både på dansk og engelsk:

Dansk version

Engelsk version

Nej, kortet kan ikke bruges til at udskrive recepter.

Al receptpligtig medicin skal udskrives digitalt via Det Fælles Medicinkort (FMK-Online). Systemet drives af Sundhedsdatastyrelsen. Recepter kan ikke indtelefoneres til apoteker eller udskrives ved personligt fremmøde på apoteket.

Nej, kortet kan ikke bruges til at udskrive recepter.

Hvis du i nødstilfælde skal udstede receptpligtig medicin i udlandet, er det dit eget ansvar at orientere dig i den lokale lovgivning om receptudstedelse.

Nej, kortet er ikke et ID-kort, men kun et medlemskort.

Hvis du har brug for dokumentation på, at du har gyldig, dansk autorisation, kan du søge dig selv frem i Styrelsen for Patientsikkerheds autorisationsregister og herfra printe eller gemme bekræftelsen i pdf-version. 

Hvis du skal arbejde længere tid i udlandet kan Styrelsen for Patientsikkerhed også udstede et ”Letter of Good Standing” til dig. 

Bekræftelsen findes både på dansk og engelsk:

Dansk version

Engelsk version

Nej, medlemskortet er ikke gyldig dokumentation.

Det er vigtigt, at du orienterer dig om den gældende lovgivning og krav til dokumentation om ind - og udførsel af receptpligtig medicin ved rejser til udlandet. 

Læs mere på Sundhedsministeriets hjemmeside om pillepas og Schengen-attest til udførsel af receptpligtig medicin:
Medicin med på rejse

Læs mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside om indførsel af receptpligtig medicin fra udlandet:
Medicin indført fra udlandet