Gå til indhold

Dine foreninger

Som erhvervsaktivt medlem af Lægeforeningen er du også medlem af en af de forhandlingsberettigede foreninger: Yngre Læger, Foreningen af Speciallæger eller Praktiserende Lægers Organisation. Hvilken forening, afhænger af din stilling og ansættelsessted.

Er du ikke længere erhvervsaktive som læge, bliver du medlem af Foreningen af Pensionerede Læger.

For at blive medlem skal du have dansk autorisation som læge.