Gå til indhold

PLO-Syddanmark

PLO-Syddanmark varetager de praktiserende lægers faglige og økonomiske interesser i regionen og er de praktiserende lægers talerør over for samarbejdspartnere og myndigheder.

PLO-Syddk logo2

Om PLO-Syddanmark

  • Vores opgave er primært at varetage og koordinere alment praktiserende lægers interesser på regionalt plan. Det spænder bredt fra i forhold til den enkelte praksis’ hverdag og i det løbende samarbejde med Regionen, herunder indgåelse af aftaler på kollegernes vegne.
  • PLO-R varetager de praktiserende lægers interesser i regionen. De har forhandlingsretten for så vidt angår lokale aftaler, der udelukkende gælder for PLO-regionalområdet.
  • PLO-Syd varetager mange praktiske opgaver og har repræsentanter i en lang række forskellige udvalg: PLO's repræsentantskab, Lægeforeningens repræsentantskab, Praksisplanudvalget (PPU) (i samarbejde med Region Syddanmark og repræsentanter fra kommunerne), Samarbejdsudvalget for almen praksis, Vagtudvalget, Sundhedskoordinationsudvalget nedsat af Region Syddanmark samt en lang række regionale og nationale udvalg og arbejdsgrupper.
  • PLO i Region Syddanmark (PLO-Syd) er sammensat af 11 repræsentanter og 1 suppleant. De er valgt blandt alment praktiserende læger i Region Syddanmark.
  • I vores møder deltager tillige vores to bestyrelsesmedlemmer i PLO-C som observatører.