Gå til indhold

Kvalitetsudvikling i almen praksis

Den danske primærsektor er i verdensklasse, og kvaliteten er høj i almen praksis. PLO arbejder konstant målrettet med at sikre den høje kvalitet i almen praksis.

Læge ved computeren. Patient ved siden af, der får taget blodtryk

KiAP - Kvalitet i almen praksis - er et program for kvalitetsudvikling i almen praksis, der har til formål at fremme og understøtte, at alle praktiserende læger finder sammen i faglige fællesskaber (klynger), som mødes og arbejder med kvalitetsdata og kvalitetsudvikling.

Kvalitetsarbejdet i klyngerne er nu godt i gang, og som del af OK22 udvikler parterne fortsat rammerne for systematisk kvalitetsudvikling i almen praksis.

PLO arbejder også målrettet med kvalitet i almen praksis gennem Fonden for Almen Praksis, der er oprettet netop for at understøtte og finansiere landsdækkende kvalitetsinitiativer i almen praksis.

Hos PLO Efteruddannelse kan du finde relevante kurser og efteruddannelse inden for netop det område, du har brug for. Det er også her, du finder kurser til klinikpersonalet.

De enkelte klinikker kan hente støtte i regionale kvalitetsenheder og hos regionale konsulenter. Dette er organiseret forskelligt fra region til region. På sundhed.dk kan du finde mere om de regionale indsatser.

Hos Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) kan du finde endnu mere information om kvalitetsarbejdet i almen praksis. Her kan du bl.a. finde relevante kliniske retningslinjer.

Tilsyn i almen praksis

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemfører i henhold til sundhedslovgivningen tilsyn med behandling og patientsikkerhed i almen praksis.

Tilsynsvirksomheden består af to typer tilsyn – tilsyn med behandlingssteder (sundhedsfaglige tilsyn) og tilsyn med sundhedspersoner (det individuelle tilsyn). Her kan du læse mere om begge typer tilsyn.