Gå til indhold

Fælles Medicinkort (FMK)

Formålet med det Fælles Medicinkort (FMK) er at registrere lægemiddel- og vaccinationsoplysninger ét samlet sted for at give sundhedspersoner adgang til borgernes oplysninger med henblik på at sikre kvaliteten, sikkerheden og effekten af borgerens behandling i sundhedsvæsenet. I 2020 kom apotekerne på FMK.

Hvilken betydning har projektet/aktiviteten for almen praksis?
Det er et værktøj, som er en etableret og integreret del af lægesystemet og lægernes hverdag og arbejdsgang i klinikken.

Hvem er de involverede parter i projektet/aktiviteten?
Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Sundhedsdatastyrelsen, Danske Apotekerforening og Praktiserende Lægers Organisation.

Hvem har igangsat projektet/aktiviteten?
Fælles nationalt it-projekt, ejet af Sundheds- og Ældreministeriet og driftet af Sundhedsdatastyrelsen.

Find mere information om FMK:

Sidst opdateret 21. november 2022