Gå til indhold

PLO på Folkemødet 2024

Vi zoomede ind på praktiserende lægers rolle og samarbejde i en ny struktur i vores debatter på Folkemødet og deltog desuden i en lang række andre debatter om sundhedsvæsenet og sundhed.

PLO's formand Jørgen Skadborg i debat på Folkemødet 2024
PLO's formand Jørgen Skadborg i debat torsdag den 13. juni 2024.

Tirsdag 11. juni 2024 præsenterede Sundhedsstrukturkommissionen tre modeller, der skal inspirere politikerne til at beslutte en ny struktur for sundhedsvæsenet.
 
På Folkemødet torsdag og fredag holdt PLO tre debatter, der dykkede ned i centrale temaer i rapporten fra kommissionen:

 • Lægedækning - fast læge til alle i hele landet,
 • styrkelsen af det nære sundhedsvæsen og
 • ny organisering af almen praksis.

Læs mere på vores flyer
 
Udover de tre debatter holdt vi en fælles lægequiz med Lægeforeningen, Yngre Læger og Overlægeforeningen, og vores politikerdelegation - formand Jørgen Skadborg, næstformand Mireille Lacroix, bestyrelsesmedlem Lise Høyer og PLO's repræsentant i Lægeforeningens bestyrelse Gunver Lillevang - deltog desuden i en række andre debatter om emner bredt relateret til sundhed og sundhedsvæsenet.

Læs om debatterne herunder, hvor du også finder link til DSAM samt Lægeforeningen, FAS og YL's aktiviteter.

Debatter med PLO som arrangør eller medarrangør

Klik på krydset og læs mere

Arrangør: PLO

Det nære sundhedsvæsen er i fokus, når Sundhedsstrukturkommissionen inden længe kommer med en række modeller for den fremtidige organisering af det danske sundhedsvæsen. I debatten om det nære sundhedsvæsen er der som oftest alene fokus på almen praksis, der også er nævnt i Sundhedsstrukturkommissionens kommissorium.

Men hvad med resten af praksissektoren – hvilken rolle skal fx speciallæger, fysioterapeuter, psykologer og kiropraktorer spille fremover? 

Deltagerne:

 • Dea Seidenfaden, forperson, Dansk Psykolog Forening
 • Jeanette Præstegaard, formand, Danske Fysioterapeuter
 • Ann-Louise Reventlow-Mourier, Formand, Foreningen af Praktiserende Speciallæger
 • Jørgen Skadborg, formand, PLO
 • Michael Christensen, formand, Dansk Kiropraktor Forening
 • Sidsel Vinge, medlem, Sundhedsstrukturkommissionen
 • Sisse Marie Welling, formand, KL's Sundheds- og Ældreudvalg

Moderator: Mads Frimann, Vært, TV 2 News

Læs mere på Folkemødets hjemmeside

Arrangør: PLO

Alle er enige om, at almen praksis skal spille en større rolle fremover. Og det er aftalt, at der i 2035 skal være 5.000 praktiserende læger – 43 % flere end i dag. Den gode nyhed er, at der uddannes flere speciallæger i almen medicin end nogensinde før. Dermed er forudsætningen for af afhjælpe lægemanglen god. Den dårlige nyhed er, at det ikke nødvendigvis betyder, at de vil søge mod de områder af landet, hvor der i dag er størst mangel på praktiserende læger og flest syge borgere. Vi tager debatten om, hvad der skal til, for at sikre bedre lægedækning i alle dele af Danmark.

Deltagere:

 • Sara Villanueva Dalbøl, næstforperson, FADL (Foreningen af Danske Lægestuderende
 • Tabitha Krogh, bestyrelsesmedlem, FYAM (Forum for Yngre AlmenMediciner)
 • Rasmus Katholm, sekretariatschef, Landdistrikternes Fællesråd 
 • Iben Krog, folketingskandidat, Venstre 
 • Mireille Lacroix, næstformand, PLO

Moderator: Mads Frimann, vært, TV 2 News

Læs mere om debatten på Folkemødets hjemmeside

Arrangør: Lægeforeningen, Overlægeforeningen, Yngre Læger og PLO

Lægequiz - i år om forebyggelse og sundhed, hvor vores gæster gerne ødelægger den gode stemning.

Deltagere:

 • Nick Hækkerup, direktør og tidl. justitsminister, Bryggeriforeningen
 • Sophie Løhde, Indenrigs- og Sundhedsminister, Indenrigs- og Sundhedsministeriet
 • Søren Brostrøm, seniorrådgiver, WHO's generaldirektør, WHO
 • Camilla Noelle Rathcke, formand, Lægeforeningen
 • Susanne Wammen, formand, Overlægeforeningen
 • Wendy Sophie Schou, forperson, Yngre Læger
 • Jørgen Skadborg, formand, PLO

Moderator: Hans Pilgaard, journalist og tv-vært

Læs mere på folkemødets hjemmeside

Arrangør: PLO

Få dage før Folkemødet forventes det, at anbefalingerne fra Sundhedsstrukturkommissionen offentliggøres. Kommissionen er blandt andet blevet bedt om at give bud på: En organisering og styring af almen praksis, der understøtter øget patientansvar og styrket opgavevaretagelse, herunder en afvejning af fordele og ulemper ved forskellige organisatoriske løsninger. Debattens deltagere kommer med sine bud på en fremtidig organisering af det nære sundhedsvæsen.

 • Jesper Fisker, formand, Sundhedsstrukturkommissionen og adm. direktør, Kræftens Bekæmpelse
 • Mads Koch Hansen, selvstændig konsulent, fhv. direktør, Sygehus Lillebælt
 • Leif Vestergaard, formand, Det Etiske Råd, fhv. formand, Honorarstrukturrådet
 • Jørgen Skadborg, formand, PLO

Moderator: Jonas Heltberg, chef for politik, analyse og kommunikation, PLO

Læs mere om debatten på Folkemødets hjemmeside

Øvrige debatter PLO deltog i

Klik på krydset og læs mere

Arrangør: Danske Psykomotoriske Terapeuter (DAP)

Kommunerne skal tilbyde en hurtig behandlingsmulighed for børn og unge i mistrivsel. Det forpligter den nye ti-årsplan for psykiatrien dem til. Men hvordan ser sådan en indsats ud? Hvad virker?

Deltagere: 

 • Vivi Nøhr, Byrådsmedlem for SF, Albertslund Kommune
 • Trine Hammershøy, direktør, Det Sociale Netværk/headspace DK
 • Mireille Lacroix, næstformand, PLO
 • Anne Marie Horn, forperson, DAP

Læs mere om debatten på Folkemødets hjemmeside

Arrangør: GSK

Det danske sundhedsvæsen er under pres. Ventelisterne er lange og personalet har mere travlt end nogensinde. Og det bekymrer danskerne. En undersøgelse fra 2024 viser, at hele 83 % af den danske befolkning bekymrer sig om sundhedsvæsenets fremtid. Men hvordan løser vi udfordringerne i det sundhedsvæsen, som udgør en hovedhjørnesten i det danske velfærdssamfund? 

Deltagere:

 • Torben Mogensen, formand, Lungeforeningen
 • Katrina Feilberg Schouenborg, markedschef, Dansk Erhverv
 • Rikke Hamfeldt, chefkonsulent, Ældre Sagen
 • Christopher Buster Reinhardt, Gruppeformand og politisk leder, Konservative i Region Hovedstaden
 • Christoffer Melson, Sundheds- og psykiatriordfører, Venstre
 • Anton Pottegård, professor, Syddansk Universitet
 • Mireille Lacroix, næstformand, PLO
 • Martin Geertsen, Direktor, Healthcare Primetime

Læs mere om debatten på Folkemødets hjemmeside her

Arrangør: Danske Regioner

Regionerne tager debatten om fremtidens sundhedsvæsen og spørger, om det er på tide med et sundhedstjek af almen praksis.

Deltagere: 

 • Leif Vestergaard Pedersen, Formand, Det Etiske råd
 • Per Larsen, Medlem af Folketinget, Konservativt Folkeparti
 • Heino Knudsen, Regionsrådsformand, Region Sjælland
 • Jørgen Skadborg, formand, PLO

Moderator: Mads Koch Hansen, konsulent

Læs mere om debatten på Folkemødets hjemmeside

Arrangør: KL

Sophie Løhde og co. skal med sundhedsstrukturkommissionens nye anbefalinger under armen i gang med at tegne stregerne for fremtidens sundhedsdanmark. Men hvad skal der til for, at vi får sikret et sundhedsvæsen der ikke knækker over? Og hvor vi endelig får prioriteret det nære sundhedsvæsen som er den primære kontakt for de mange ældre danskere, mennesker med kroniske lidelser og mennesker med psykiske lidelser? 

Deltagere:

 • Sophie Løhde, Indenrigsminister- og Sundhedsminister
 • Martin Damm, formand, KL
 • Sisse Marie Welling, formand, KL’s Sundheds- og Ældreudvalg med ressortansvar for sundhedsområdet
 • Anne Kaltoft, administrerende direktør, Hjerteforeningen
 • Jørgen Skadborg, formand, PLO

Læs mere om debatten på Folkemødets hjemmeside

Arrangør: P+ Pension

Stadig flere danskere bliver ramt af stress eller en anden alvorlig sygdom i en så alvorlig grad, at de må forlade deres arbejde. Mange pensionsselskaber har derfor lanceret forebyggende sundhedstiltag for at knække kurven. Og i dag er mere end 2,7 mio. danskere omfattet af enten en sundhedsordning eller en sundhedsforsikring.

Men er indsatserne rettidig omhu eller spild af dine penge? 

Moderator: Mette Walsted Vestergaard, journalist

Deltagere:

 • Bo Libergren, Regionsrådsformand, Region Syddanmark
 • Johanne Nordmann, formand, Djøf Offentlig
 • Lene Mortensen, medlemsdirektør, P+
 • Mireille Lacroix, næstformand, PLO

Læs mere om debatten på Folkemødets hjemmeside

Arrangør: Københavns Universitet

I princippet har vi lige adgang til lægehjælp i Danmark. I virkeligheden har vi ikke. Kommer du fra få midler og et hjem uden klaver, kan det være godt for din sundhed at finde en læge med samme baggrund. Hvorfor er det sådan i en velfærdsstat som Danmark? Og kan vi gøre noget for at sikre, at vi alle har lige muligheder, når vi går til læge?

Deltagere:

 • Kristina Louise Bliksted, direktør, Social Sundhed
 • Vibeke Koushede, professor i mental sundhedsfremme og institutleder, Institut for Psykologi, Københavns Universitet
 • Ida Lykke Kristiansen, postdoc, Økonomisk Institut, Københavns Universitet
 • Lise Høyer, bestyrelsesmedlem og formand for udvalget for tværsektionelt samarbejde

Læs mere om debatten på Folkemødets hjemmeside her

Arrangør: AstraZeneca

Alt for mange danskere lider af kroniske sygdomme uden at være klar over det. Dette resulterer ofte i sen diagnosticering, hvilket forværrer prognosen og fører til hyppigere kontakt med sundhedsvæsnet.

Så hvordan skaber vi en mere bæredygtig model til håndtering af kroniske sygdomme? Hvordan sikrer vi en mere systematisk opsporing, og hvordan forbereder vi vores almen praksis til denne opgave, som vil blive større i takt med, at vi bliver flere ældre? 

Deltagere: 

 • Mads Hornum, overlæge, Afdeling for Nyresygdomme, Rigshospitalet
 • Trine Birk Andersen, regionsrådsmedlem af Danske Regioners bestyrelses (S), Danske Regioner
 • Torben Klitmøller Hollmann, centerchef for Sundhed og Ældre, Næstved Kommune
 • Anne Frølich, centerleder, Center for Multisygdom og Kronisk sygdom
 • Michael Buksti, direktør, Nyreforeningen
 • Mireille Lacroix, næstformand, PLO

Læs mere om debatten på Folkemødets hjemmeside

Arrangør: Danmarks Statistik

Data peger på, at kvinder i alderen 50-59 år er overrepræsenteret blandt brugerne af slankemidler. Samtidig stiger andelen af brugere af slankelægemidler med indkomsten, og der er forskelle på tværs af kommunerne. Med afsæt i en karakteristik af brugerne diskuteres det stigende forbrug af slankelægemidler. 

Deltagere: 

 • Lars Igum Rasmussen, Sundhedsredaktør, Politiken
 • Emilie Rune Hegelund, Fuldmægtig, Danmarks Statistik
 • Sara Simonsen, Forstander, Ubberup Højskole
 • Fenja Søndergaard Møller, Specialkonsulent, Danmarks Statistik
 • Anneli Sandbæk, Klinisk professor, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
 • Jes Søgaard, professor, SDU
 • Mireille Lacroix, Næstformand, PLO
 • Sara Simonsen, forstander, Ubberup Højskole

Læs mere om debatten på Folkemødets hjemmeside

Arrangør: Medcom

Vigtigheden af samarbejde og kultur omkring demensbehandlingen, specielt mellem læger og plejehjem, varierer geografisk. Hvordan kan vi nationalt styrke samarbejdsrammerne og mindske variationen gennem bedre datadeling og fælles forståelsesgrundlag?

Deltagere:

 • Lise Høyer, bestyrelsesmedlem og formand for udvalget for tværsektionelt samarbejde, PLO
 • Gundhild Waldemar, leder og stifter, Nationalt Videnscenter for Demens

Læs mere om debatten på Folkemødets hjemmeside

Arrangør: Styrelsen for Patientsikkerhed

Medicinhåndtering udgør en betydelig risiko i kommunernes sundhedstilbud, og forbedring af denne praksis er afgørende for at højne patientsikkerheden samt kvaliteten i det nære sundhedsvæsen.

Vi ønsker at tage debatten om, hvordan vi bedst håndterer medicin på det kommunale niveau i en tid, hvor der bliver flere og flere multisyge, mere og mere avanceret medicin og flere og flere ældre. 

Deltagere:

 • Signe Riis Andersen, politisk chefkonsulent, Diabetesforeningen
 • Anette Lykke Petri, Direktør, Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Mireille Lacroix, næstformand, PLO

Læs mere om debatten på Folkemødets hjemmeside

 

Arrangør: Danske Fysioterapeuter

Fremskrivninger viser en eksplosion i antallet af ældre og kronisk syge. Udviklingen truer Danmarks velfærd fordi sundhedsudgifterne til disse er høje. Udviklingen kræver strukturelle forandringer, hvor bl.a. Sundhedsstrukturkommissionen har givet sine anbefalinger til, hvilke strukturer der kan ændres, for at løse udfordringerne. Ansvaret for at de rigtige forandringer sker ligger nu hos kommuner, regioner og regeringen. Hvilke strukturer skal ændres, hvis problematikkerne i det danske sundhedsvæsen skal løses? Hvor skal der investeres og hvad skal prioriteres? 

Deltagere:

 • Heino Knudsen, Regionsrådsformand, Region Sjælland
 • Sophie Løhde, Indenrigs- og Sundhedsminister, Venstre
 • Jeanette Præstegaard, Formand, Danske Fysioterapeuter
 • Klaus Lunding, formand, Danske Patienter
 • Martin Damm, formand, KL
 • Jørgen Skadborg, formand, PLO

Læs mere om debatten på Folkemødets hjemmeside

Arrangør: Medcom, KL

Deltagere:

 • Klaus Roelsgaard, overlæge, Region Midtjylland
 • Poul Erik Kristensen, chefkonsulent, KL
 • Søren Hellener, innovationschef, Apotekerforeningen
 • Nanna Skovgaard, kontorchef, KL
 • Karina Hasager Hedevang, konsulent, Medcom
 • Lise Høyer, bestyrelsesmedlem og formand for udvalget for tværsektionelt samarbejde

Læs mere om debatten her

Arrangør: Dansk Selskab for Patientsikkerhed

”Din medicin er i restordre”. Denne sætning optræder oftere og oftere, når du står på apoteket, og betyder, at du ikke kan få din medicin. . 

I debatten diskuterer vi betydningen for patienten, lægen og apoteket, der er involveret i medicinprocessen, og mulige tiltag, der kan lette arbejdet, styrke patientsikkerheden og minimere spild. 

Deltagere:

 • Jesper Gulev Larsen, formand, Danmarks Apotekerforening
 • Inge Kristensen, direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 • Gunver Lillevang, PLO's repræsentant i Lægeforeningens bestyrelse
 • Emil Maischnack Jensen, patient, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Læs mere om debatten på Folkemødets hjemmeside

DSAM på Folkemødet

Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) og Forum for Yngre Almenmedicinere (FYAM) deltog med skarpe debattører. Læs mere hos DSAM.

Kontaktpersoner

Camilla Kamstrup
Tlf.: 28732822
cka.plo@dadl.dk

Tanja Skov Carlsen
Tlf: 25752199
tsca.plo@dadl.dk