Gå til indhold

PLO på Folkemødet 2023

Lægedækning, tilgængelighed, aflastning af hospitalerne, mistrivsel, muskel/led-problemer - det er nogle af de emner, PLO sætter til debat.

Formand Jørgen Skadborg står på scene i stort telt og taler i mikrofon som del af paneldiskussion med fire andre personer.
Formand Jørgen Skadborg på Folkemødet 2022. Igen i år er PLO til den politiske festival på Bornholm.

Otte debatter afholder PLO selv eller sammen med samarbejdspartnere i år. Download flyer med de otte debatter.

PLO's politikere (formand Jørgen Skadborg, næstformand Mireille Lacroix, bestyrelsesmedlemmerne Gunver Lillevang og Lise Høyer) deltager desuden også i en lang række andre debatter om emner bredt relateret til sundhedsvæsenet. 

Læs om debatterne længere nede, hvor du også finder link til DSAM's og Lægeforeningens aktiviteter.

Debatter som PLO arrangerer alene eller sammen med andre

Klik på krydset og læs mere

Alle er enige om, at almen praksis skal spille en større rolle i fremtidens sundhedsvæsen, hvor flere patienter skal hjælpes i deres nærmiljø. Men mange synes, tilgængeligheden til egen læge burde være bedre. Omvendt oplever mange praktiserende læger, at de har meget travlt, bl.a. fordi de er for få samtidig med, at de skal løse stadig flere opgaver.

Det er en udfordring, vi skal løse nu og her – men også en udfordring, der skal findes nye løsninger på i fremtiden. For tilgængelighed er mere end længere åbningstider – det er også at anvende nye teknologier, at gøre det nemmere at komme til for dem med størst behov og et spørgsmål om prioritering 
af ressourcer. 

Arrangeret af: PLO

Deltagerne:

 • Sophie Løhde, Indenrigs- og Sundhedsminister
 • Anders Kühnau, formand, Danske Regioner
 • Morten Freil, direktør, Danske Patienter
 • Jørgen Skadborg, formand, Praktiserende Lægers Organisation (PLO)

Moderator: Camilla Thorning, pressechef, Finans Danmark

Læs mere på Folkemødets hjemmeside

Det er aftalt i sundhedsreformen, at der senest i 2035 skal være 5.000 praktiserende læger. Det er 1.500 flere end i dag.

Hvordan sikrer vi, at det øgede antal praktiserende læger bliver fordelt over hele landet, så borgere i alle dele af Danmark igen får et ægte frit valg af egen læge? Hvad skal der til for, at det bliver attraktivt for flere unge læger at slå sig ned i Vandkantsdanmark? Vi hører om eksempler på områder, hvor det er lykkedes at vende udviklingen, og spørger, hvordan de gode erfaringer kan udbredes til andre dele af landet.

Arrangeret af: PLO

Deltagere:

 • Anders G. Christensen (V), udvalgsformand, Danske Regioner

 • Ida Pedersen (S), mdl. social- og sundhedsudvalget, Thisted Kommune

 • Thomas Purup, formand for Foreningen af Yngre Almenmedicinere (FYAM)

 • Sidsel Vinge, Konsulent og medlem af Sundhedsstrukturkommissionen

 • Jørgen Skadborg, formand, Praktiserende Lægers Organisation (PLO)

Moderator: Ole Toft, Sundhedspolitisk analytiker og journalist,  Altinget

 

Læs om debatten på Folkemødets hjemmeside

Det nære sundhedsvæsen lider i dag under mangel på praktiserende læger, så hvis det skal lykkes at skærme hospitalerne og sikre færre svingdørspatienter, skal der sættes ind med løsninger.

I debatten spørger vi: Hvad skal der til for, at det nære sundhedsvæsen kan blive rustet til opgaven? Og hvordan kan samspillet mellem almen praksis, kommunerne og hospitalerne styrkes til gavn for patienterne?

Arrangeret af: PLO

Deltagere:

 • Christoffer Buster Reinhardt, formand for Udvalg for det Nære Sundhedsvæsen, Danske Regioner 
 • Claus Richter, direktør, Diabetesforeningen
 • Michael Fenger, borgmester, Gentofte Kommune, næstformand, KL's sundheds- og ældreudvalg
 • Mireille Lacroix, næstformand, Praktiserende Lægers Organisation (PLO)

Moderator: Ole Toft, Sundhedspolitisk analytiker og journalist, Altinget

Læs mere på folkemødets hjemmeside

Ifølge Sundhedsstyrelsen vil ca. 15 pct. af børn og unge blive diagnosticeret med en psykisk lidelse, inden de fylder 18 år. Men uligheden i sundhed bliver værre, når ventetider til behandling stiger på hospitalerne, så flere vælger et privat tilbud mod egenbetaling.

Praktiserende Lægers Organisation og Foreningen af Praktiserende Speciallæger inviterer derfor til politisk debat om, hvordan børn og unge i højere grad end i dag kan få hjælp fra alment praktiserende læger og fra praktiserende speciallæger i børne- og ungepsykiatri. De vil kunne træde til i nærmiljøet og i hverdagen, hvor familierne til børn og unge i mistrivsel har mest brug for det. Men hvad skal der til for, at det kan lade sig gøre? 

Arrangeret af: Praktiserende Lægers Organisation og Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Deltagerne:

 • Jacob Klærke, formand, Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg og Psykiatri- og Socialudvalget i RM (SF)
 • Nina Tejs Jørring, forperson, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab
 • Mireille Lacroix, næstformand, Praktiserende Lægers Organisation (PLO)
 • Ann-Louise Reventlow-Mourier, formand, Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS)
 • Agnethe Vale, enhedschef, Sundhedsstyrelsen

Moderator: Mette Boysen

Læs mere på Folkemødets hjemmeside 

Dosispakket medicin fra apoteket er en god og medicinsikker løsning for en stor gruppe af stabilt medicinerede borgere med kroniske sygdomme. Den præcise dispensering i dosisrullernes poser giver bedre compliance og mere tryghed for borgeren. Og i kommunen kan sundhedspersonalet bruge tiden på behandling, pleje og omsorg i stedet for at tælle piller.

Dosispakket medicin vil på sigt kunne frigive mellem 600 og 900 årsværk til sundhedsopgaven i kommunerne. Dosispakning er med i sundhedsaftalen fra sidste år, som et flertal i Folketinget står bag. Kommunerne er ivrige efter at rulle dosis bredere ud.

PLO og Danske Regioner har indgået en aftale, som understøtter lægerne i at ordinere dosispakning til stabile patienter. Apotekerne er klar med teknologien og kører en informationskampagne over for bl.a. borgerne. Så alle er altså enige om, at vi bør lade lade sundhedsteknologien tage over. Hvordan får vi gang i udviklingen, så væsentligt flere borgere kommer over på dosispakket medicin?

Arrangeret af Danmarks Apotekerforening og PLO

Deltagere:

 • Christoffer Buster Reinhardt, formand for Udvalg for det Nære Sundhedsvæsen, Danske Regioner 
 • Sisse Marie Welling, Sundheds- og Ældreborgmester i Københavns Kommune 
 • Jesper Gulev Larsen, formand, Danmarks Apotekerforening
 • Lise Høyer, praktiserende læge, formand for Udvalg for Nær Sundhed, Praktiserende Lægers Organisation (PLO)

Moderator: Jonas Heltberg, chef for politik, analyse og kommunikation, PLO

Læs mere på Folkemødets hjemmeside

Udsatte borgere og skrøbelige ældre - og deres pårørende - er nogle af de grupper, der er meget afhængige af, at kommunikationen mellem egen læge, ansatte fra kommunen og andre sundhedspersoner fungerer og skaber sammenhæng.

Men hvad er det, der lykkes, når det fungerer? Hvad er det, der ikke er i sync, når det ikke gør? Sammen med praktikere endevender vi til denne debat konkrete anbefalinger fra en ny analyse af sundhedspersoners elektroniske kommunikation.

Vi taler om, hvad der kan gøres for at løfte kommunikationsopgaven på tværs af sektorer. Vi får inspiration fra best practice og ser på betydningen af relationer, viden og lokale aftaler - og kommer også ind på, om borgeren selv og de pårørende kan spille en rolle.

Arrangeret af PLO og BDO.

Deltagere:

 • Helle Kofod Hansen distriktsleder - plejedistrikt Rønne, Bornholms Regionskommune
 • Lise Høyer, praktiserende læge i Aarhus og bestyrelsesmedlem og formand for Udvalg for Nær Sundhed Praktiserende Lægers Organisation (PLO)

Moderator: Pernille Moll, Senior Manager, BDO Danmark

Læs mere på folkemødets hjemmeside

Sygdomme i muskler og led gør ikke bare ondt hos de mange hundrede tusinder danskere, der oplever dem. De er også – sammen med depression - årsag til de fleste sygemeldinger, indlæggelser, førtidspensioner og besøg hos lægen. Det viser Sundhedsstyrelsens seneste rapport om danskernes sygdomme. Danskere med enten slidgigt eller ondt i ryggen er blandt dem, der er indlagt mest, og personer med ondt i ryg, nakke eller slidgigt har mange flere sygedage end andre. Og sådan har det været i mange år.

Desværre har vi ikke en samlet plan for håndtering af muskel-led-patienter. Vi forventer og håber, at patienterne banker på det rigtige sted, i mange tilfælde selv betaler regningen og så i øvrigt bliver raske.

Praktiserende Lægers Organisation og Dansk Kiropraktor Forening er gået sammen for at finde ud af, hvad planen er for de mange, der har ondt i ryggen, nakken, knæ og skuldre.

Arrangeret af: Dansk Kiropraktor Forening og PLO.

Deltagere:

 • Stine Roldgaard (SF), Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden
 • Brian Høier (S), Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden,
 • Tanja Popp, Enhedschef, Sundhedsstyrelsen
 • Michael Christensen, formand, Dansk Kiropraktor Forening
 • Mireille Lacroix, næstformand, Praktiserende Lægers Organisation (PLO)

Moderator: Lawand Hiwa Namo, kommentartor, skribent og rådgiver

Læs mere på Folkemødets hjemmeside

Peter Qvortrup Geisling og Mette Frobenius kan ikke love, at de redder sundhedsvæsenet på 45 minutter- men de vil gøre alt hvad de kan for at forsøge at få både læger og politikere til at tage stilling til, hvad der skal til.

Fire lægeformænd og de sundhedspolitiske ordførere skal på glatis for en stund, og får spørgsmål, de aldrig har skullet svare på før. Vi kommer ud i alle afkroge af selv de fjerneste hospitaler og får et unikt indblik i, hvad der foregår. Derudover kommer vi ind på emner, der handler om sundhedsvæsenets udfordringer – især manglende arbejdskraft – og hvordan vi løser de udfordringer, som vores sundhedsvæsen står over for. 

Arrangeret af: Lægeforeningen, Yngre Læger, Foreningen af Speciallæger og Praktiserende Lægers Organisation

Deltagere:

 • Monika Rubin, politisk ordfører, Moderaterne
 • Per Larsen, folketingspolitiker og sundhedsordfører, Det Konservative Folkeparti

 • Camilla Rathcke, formand, Lægeforeningen
 • Helga Schultz, forperson, Yngre Læger

 • Susanne Wammen, formand, Overlægeforeningen

 • Jørgen Skadborg, formand, Praktiserende Lægers Organisation (PLO)

Moderatorer: Peter Qvortrup Geisling, læge og journalist, DR, og Mette Frobenius, selvstændig 

 

Læs mere på Folkemødet.dk

Andre debatter PLO deltager i

Klik på krydset og læs mere

Tidspunkt: 13.00-13.45 
Arrangør: Trifork
Fra PLO deltager formand Jørgen Skadborg 
Moderator: Mads Steffensen 
Læs mere

Tidspunkt: 13:30-14:15
Arrangør: KFUM's Sociale Arbejde
Fra PLO deltager bestyrelsesmedlem Gunver Lillevang
Læs mere 

Tidspunkt: 15.00-15.45
Fra PLO deltager næstformand Mireille Lacroix
Arrangør: Mobilize og MedCom
Læs mere

Tidspunkt: 16.00-16.45
Arrangør: Danske bank/Danica Pension
Fra PLO deltager formand Jørgen Skadborg
Læs mere

Tidspunkt: 16.00-16.45     
Arrangør: KiAP
Fra PLO deltager næstformand Mireille Lacroix
Læs mere 
 
  

Tid: 10.15-11.15     
Arrangør: Steno Diabetes Center
Fra PLO deltager bestyrelsesmedlem Lise Høyer
Læs mere      

 

Tid: 11.15-12.00
Arrangør: Danske Regioner
Fra PLO deltager formand Jørgen Skadborg
Læs mere

Tid: 11.30-12.45
Arrangør: Kræftens Bekæmpelse
Fra PLO deltager bestyrelsesmedlem Gunver Lillevang 
Læs mere  

 

 

Tid: 14.00-15.00
Arrangør: Forum for mænds sundhed
Fra PLO deltager næstformand Mireille Lacroix
Læs mere   

DSAM på Folkemødet

Hvordan samarbejder vi bedst om de svageste patientgrupper, spørger DSAM til sin debat, der foregår på Folkemødet 16. juni. DSAM's politikere deltager også i andre debatter og aktiviteter.