Gå til indhold

Få overblik over muligheder for aflastning i almen praksis

Overenskomsten mellem PLO og RLTN rummer flere typer muligheder for aflastning. Håbet er, at du kan finde løsninger, som kan øge din arbejdsglæde og give dig, der ser frem mod dit otium, lyst til at fortsætte lidt længere som praktiserende læge. Der er brug for dig, mens vi venter på flere nye almenmedicinere.

Aldersgrænse for udvalgte aflastningstilbud jf. OK §13, stk. 8
Nogle af aflastningstilbuddene du kan søge om, afhænger af din alder. Du kan fx nemmere opnå en generationsskifteaftale eller delepraksis, hvis du er over en bestemt aldersgrænse (OK § 13, stk. 8). Aldersgrænsen beregnes som folkepensionsalderen minus 3 år. Hvis du fx kan gå på folkepension som 68-årig, er din aldersgrænse for aflastningstilbuddene således 65 år. 

Din folkepensionsalder afhænger af din fødselsdato. Se dette skema for at bekræfte, om du er over aldersgrænsen for aflastningstilbuddene og dermed er omfattet af særlige tilbud.

 • Generationsskifteaftale
  <Aldersgrænse for aflastning: Ansøg dit regionale samarbejdsudvalg (jf. OK22 §23,1)
  >Aldersgrænse for aflastning: Opret direkte (jf. OK22 §23,2)
  Aldersgrænsen er defineret ved din pensionsalder minus 3 år. Læs om generationsskifte og aldersgrænsen her. 

 • Ansøg dit samarbejdsudvalg om delepraksis (OK22 § 13). Når du ikke er i et lægedækningstruet område, skal du søge om delepraksis efter tilladelsesordningen. Læs mere om delepraksis her
 • Ansøg dit samarbejdsudvalg om nedsat patienttal (OK22 §14,3). Dvs. at du kan søge om et lavere antal tilmeldte patienter pr. lægekapacitet end 1.600. Det er fx aktuelt, hvis du er fyldt 60 år, er en yngre, ny-rekrutteret læge eller har minimum seks timer om uge med relevant bibeskæftigelse som fx undervisning eller fagpolitisk arbejde. 
 • Ansøg dit samarbejdsudvalg om, at ansatte læger kan udgøre mere end halvdelen af din kliniks lægekapaciteter (§24,2). 
 • Læger uden for normering: Du har mulighed for at ansætte en ekstra speciallæge i almen medicin med tilladelse fra det regionale samarbejdsudvalg. Du kan få tilladelse af dit regionale samarbejdsudvalg for en ekstra speciallæge i almen medicin, hvis du stiller arbejdskraft til rådighed for fagpolitisk arbejde eller for de almenmedicinske institutter ved universiteterne (fx som bedriftslæge, kommunallæge, praksiskoordinator, praksiskonsulent m.m.) jf. OK22 §26, stk. 1. 
 • Almenmedicinere og læger med ret til selvstændigt virke, der har været fase 2-amanuensis i klinikken, kan ansættes som vikar i op til 2 måneder (OK22 §25, stk. 1 og §25, stk. 2). Flerlægepraksis kan ansætte en læge med selvstændigt virke som vikar i op til 6 måneder. Her skal en ejerlæge være fysisk til stede, når vikaren arbejder. Lægen, for hvem vikaren er stedfortræder, og vikaren må dog ikke være til stede i praksis samtidigt (OK22 §25, stk. 3).
  Læs mere om vikarer her.

Slå op i overenskomsten (OK22)

Find samarbejdsudvalget i din region

Kontakt din PLO-R

 • Opret delepraksis i op til 6 år (OK22 §13, stk. 5). Fordi du er i et lægedækningstruet område, kan du få delepraksis som del af en meddelelsesordning, og du behøver derfor ikke søge samarbejdsudvalget om tilladelse. Du har mulighed for tilførsel af en ekstra kapacitet
  (OK22 §13, stk. 6) efter de 6 år. Læs om delepraksis her. 

 • Besæt ledige kapaciteter med ansatte læger. Fordi du er i et lægedækningstruet område, må andelen af ansatte læger i din klinik være >50% ift. antallet af lægekapaciteter i praksis (OK22 §24, stk. 2). Læs om ansatte læger.

 • Ansøg det regionale samarbejdsudvalg om at kunne ansætte en fase 3-læge til speciallæge i almen medicin (OK22 §24, stk. 4).

 

Se om dit område er lægedækningstruet

Slå op i overenskomsten (OK22)

Find samarbejdsudvalget i din region

Kontakt din PLO-R

 

Hvis du er læge i et lægedækningstruet område, og du også er over aldersgrænsen for udvalgte aflastningstilbud, har du ekstra valgmuligheder udover mulighederne som læge i lægedækningstruet område overfor. 

Hvorvidt du er over aldersgrænsen for udvalgte aflastningstilbud afhænger af din folkepensionsalder og dermed din fødselsdato. Se i dette skema, om du er over aldersgrænsen. 

Opfylder du begge betingelserne, har du følgende ekstra muligheder: 

 • Korttidsansættelse af læger udenfor normering: Her kan du ansætte en ekstra læge, selvom du ikke har en ekstra kapacitet (OK22 § 26, stk. 2). Virker lægen uden for normering i praksis i en længere periode, så opfordres klinikken til at melde lægens navn ind til regionen som delelæge, så navnet fremgår af lægevalgslisten.

 • Opret delepraksis i op til 6 år (§13, stk. 5). Efter 6 år, vælg: 
  1) At forlænge delepraksistilladelse (gennem personlig tilladelse) med op til 6 år (§13, stk. 8)
  2) Få tilført en ekstra kapacitet, når perioden udløber (§13, stk. 6). Læs om delepraksis her. 
   
 • Indgå en generationsskifteaftale. Ansæt speciallæge i almen medicin uden at have en ledig
  kapacitet med henblik på gradvis overtagelse. Indgå kompagniskabspraksis efter op til 2 år (§ 23, stk.2). Læs om generationsskifte her. 

Se om dit område er lægedækningstruet

Slå op i overenskomsten (OK22)

Find samarbejdsudvalget i din region

Kontakt din PLO-R

Licensklinik: Med et ydernummer på licens kan du alene fokusere på dine patienter. Mod betaling af et månedligt bidrag kan du slippe for alt det praktiske i forhold til lokaler, udstyr og personale. Efter ansøgning og konkret vurdering indgår du en aftale med regionen om det (OK22 §12, stk. 1). Læs mere om licensklinikker her. 

Du kan indgå aftale med en eller flere af dine kolleger om, at de overtager nogle af dine opgaver i alt 30 dage om året med 1-2 dage ad gangen. Det kan være opgaver som fx supervision af klinikpersonale eller varetagelse af akut lægehjælp (Forhandlingsaftalen, 2.3.).

Se om dit område er lægedækningstruet

Slå op i overenskomsten (OK22)

Slå på i forhandlingsaftalen

Find samarbejdsudvalget i din region

Kontakt din PLO-R