Gå til indhold

Systemhusene og PLSP

Primærsektorens Leverandør Service Platform, PLSP, er en fælles it-platform for udvikling af nye it-løsninger til almen praksis. It-udviklingen i almen praksis er i stigende omfang drevet af aftaler i overenskomsten, nationale krav og beslutninger i PLO’s repræsentantskab. De fem systemhuse for lægepraksissystemer har sammen skabt PLSP, for at nye løsninger lettere kan integreres i lægepraksissystemerne. Læs mere om de fem systemhuse, og bliv klogere på hvad de tilbyder, på denne side.

For at sikre en it-udvikling i almen praksis, der kan følge med efterspørgslen, har PLO indgået aftale med alle leverandører af lægepraksissystemer om at udvikle it-løsninger på en fælles platform og med et fælles abonnement.

De første fælles løsninger, som er udviklet på PLSP, og som er implementeret i almen praksis, er Digitale Forløbsplaner, PLO-fri/ferie og nationale indberetninger til Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), det omfatter i første omgang data til kvalitetsdatabaserne for KOL og diabetes.

Derudover anvendes den fælles it-platform til at levere data til Min Læge appen. PLO indgår de konkrete aftaler med PLSP omkring løsninger, der skal udvikles på vegne af klinikkerne.

Vil du vide mere om PLSP, kan du læse mere på hjemmesiden: www.plsp.dk.

Ved at udvikle nye it-løsninger på en fælles platform, i stedet for i seks forskellige lægepraksissystemer, kan almen praksis opretholde diversiteten i at have både små og store leverandører og samtidig sikre, at alle klinikker, uanset lægesystem, kan følge med udviklingen.

Der eksisterer seks forskellige lægepraksissystemer, som bliver udbudt af fem forskellige systemhuse/leverandører. På denne side kan du blive klogere på de forskellige lægepraksissystemer.

Det kan være vanskeligt at navigerer i hvilke forskelle der er på systemerne og hvilket system, man bør vælge.

Nedenfor er en oversigt over de forskellige lægepraksissystemer, hvor du kan finde mere information om dem. Oversigten er primært til for at give et overblik over eksisterende løsninger for nyopstartet klinikker og for læger, der skal til at etablere en praksis.

Lægepraksissystem Systemhus/leverandør
MultiMedWEB DataGruppen MultiMed
MyClinic DataGruppen MultiMed
NOVAX NOVAX
WinPLC EG
Clinea EG
XMO CGM

Inden for lægepraksissystemer er leverandørerne af varierende størrelse. Der er leverandører lige fra de små, som leverer til maks. 100 klinikker, til de store, som leverer til 400+ klinikker. Nedenfor er en figur, som viser, hvor mange almene praksisser, der benytter de forskellige lægepraksissystemer.

Lægepraksissystemer almen praksis

Note: Grafen er over lægepraksissystemer og ikke systemhuse.

Til inspiration er der nedenfor en figur over, hvordan de praktiserende læger i de forskellige regioner anvender lægepraksissystemerne:

Lægesystemer i almen praksis fordelt på regioner

Når en ny it-løsning er sat i drift, følger der løbende udgifter til drift, support og vedligeholdelse – både hos PLSP og det enkelte lægepraksissystem. Denne udgift bliver betalt via det såkaldte PLSP-abonnement.

Betalingen anføres på klinikkens faktura som ”PLSP - IT-infrastruktur abonnement”. På denne måde kan klinikken se det bidrag, de betaler til drift, support og vedligehold af de fælles løsninger.

Med OK18 fik klinikkerne et løft i basishonoraret, som bl.a. skal bidrage til dækning af stigende it-udgifter, herunder betaling af PLSP-abonnementet via opkrævning fra deres systemhus.

Læs mere om dette abonnement i denne FAQ: her.