Gå til indhold

PLO-Midtjylland

PLO-Midtjylland varetager de praktiserende lægers faglige og økonomiske interesser i regionen og er de praktiserende lægers talerør over for samarbejdspartnere og myndigheder.

Om PLO-Midtjylland

  • Vores opgave er primært at servicere samt varetage og koordinere alment praktiserende lægers interesser på regionalt plan. Det spænder bredt fra at vejlede i forhold til den enkelte praksis’ hverdag og i det løbende samarbejde med Regionen – over til rollen som PLO-bestyrelsens forlængede arm regionalt.
  • PLO i Region Midtjylland (PLO-M) er sammensat af 11 repræsentanter og 3 suppleanter valgt blandt alment praktiserende læger i Region Midtjylland.
  • I forbindelse med møder i PLO-M deltager også 6 observerende repræsentanter fra: PLO's bestyrelse, Yngre Læger, Praksiskonsulentordningen i Regionen og DSAM.
  • PLO-Midtjylland har forhandlingsretten for så vidt angår lokale aftaler, der udelukkende gælder for PLO-regionalområdet.