Gå til indhold

Vagtaftale og instrukser for Region Midtjylland

Formålet med en vagtaftale er at sikre borgerne i regionen en god og sikker lægebetjening uden for den normale åbningstid. Den omhandler de praktiske forhold i forbindelse med vagtlægeordningen.

PLO-Midtjylland og Region Midtjylland indgik 9. januar 2023 aftale om moderniseret lægevagt i regionen.

Aftalen er godkendt af både Region Midt og PLO-Midtjyllands medlemmer. Aftalen er fuldt implementeret d. 1. marts 2024.  

Implementering af specifikke delelementer på følgende datoer:

  • 1.3.2023: Opstart af implementeringsgruppe jf. afsnit 5.1 
  • 1.7.2023: Starttakster for besøgsvagter jf. afsnit 9.2
  • 1.9.2023: Booking til konsultationer jf. afsnit 4.2, assistance til læge- vagten jf. afsnit 4.4, ensretning af telefonsvarerbeskeder i almen praksis jf. afsnit 6, retten til den sundhedsfaglige visitation til præhospital hjælp jf. afsnit 7.1, data vedrørende lægevagten jf. afsnit 7.2
  • 1.3.2024: Region Midtjyllands akutte natordning.

Du kan finde aftalen samt vagtinstrukser i menuen til højre (på computer) og under (på mobil).