Gå til indhold

Sundhedsklyngerne

1. juli 2022 trådte ny struktur i kraft i sundhedsvæsenet. Et centralt element er nye formaliserede sundhedsklynger omkring landets akutsygehuse samt en forenkling og styrkelse af den nuværende politiske samarbejdsstruktur i hver region.

Sundhedsklynger er et samarbejde mellem kommuner, hospital og almen praksis. PLO er repræsenteret i sundhedsklyngernes politiske niveau og i nye overordnede sundhedssamarbejdsudvalg, som oprettes i hver af de fem regioner ved, at de eksisterende sundhedskoordinationsudvalg og praksisplanudvalg lægges sammen.