Gå til indhold

Lægedækningstruede områder

Der findes to typer lægedækningstruede områder - her kan du se begge to.

Den ene type er de landsdækkende lægedækningstruede områder, som er fastlagt for hele den indeværende overenskomstperiode 2021-24 og giver adgang til det geografisk bestemte differentieret basishonorar jf. overenskomstens bilag 6, side 94.

Den anden type er de regionale opgørelser, som hver region fastlægger løbende, og som giver adgang til overenskomstens øvrige tiltag i forhold til lægedækning. Det er fx mulighed for delepraksis i op til seks år.

Bemærk, begge typer lægedækningstruede områder gælder for uddannelseslægers ret til gratis efteruddannelse.