Gå til indhold

PLO-Nordjylland

PLO-Nordjylland varetager de praktiserende lægers faglige og økonomiske interesser i regionen og er de praktiserende lægers talerør over for samarbejdspartnere og myndigheder.

PLO-Nordjylland Logo Rubjerg Hede

Om PLO-Nordjylland

  • PLO-Nordjylland varetager de praktiserende lægers faglige og økonomiske interesser i regionen og er de praktiserende lægers talerør over for samarbejdspartnere og myndigheder. Vores opgave er primært at varetage og koordinere alment praktiserende lægers interesser på regionalt plan. Det spænder bredt fra i forhold til den enkelte praksis’ hverdag og i det løbende samarbejde med regionen, herunder indgåelse af aftaler på kollegernes vegne.
  • PLO i Region Nordjylland (PLO-Nord) er sammensat af 4 repræsentanter og 4 suppleanter valgt blandt alment praktiserende læger i Region Nordjylland.
  • I forbindelse med møder i PLO-Nord deltager også 3 observerende repræsentanter fra PLO's bestyrelse, Yngre Læger, Nord-KAP.
  • PLO-Nordjylland har repræsentanter i en lang række råd, udvalg og arbejdsgrupper, hvor vores interesser som praktiserende læger bliver varetaget.
  • PLO-Nordjylland har forhandlingsretten for så vidt angår lokale aftaler, der udelukkende gælder for PLO-regionalområdet.