Gå til indhold

PLO regionalt

De valgte repræsentanter i PLO udgør det regionale PLO i den region, hvor de er valgt - også kaldet PLO-R.

De fem regioner og Færøerne udgør hver sit PLO-regionalområde. PLO-R og Færøerne varetager de praktiserende lægers særlige interesser inden for deres respektive områder, og har forhandlingsretten for så vidt angår lokale aftaler, der udelukkende gælder for PLO-regionalområdet.

PLO kommunalt (PLO-K), er forpligtet til løbende at inddrage PLO-R ved udarbejdelse af udkast til lokale aftaler i kommunen. Forpligtende aftaler skal endeligt forhandles af PLO-R, der er aftalepart.

PLO-R skal indberette lokale aftaler til PLO's bestyrelse. Læs mere om, hvad arbejdet som repræsentant og medlem af PLO-R indebærer.

Færøerne - view

Klik og læs om PLO-Færøerne (Kommunulæknafelag Føroya)