Gå til indhold

Hvad indebærer arbejdet som repræsentant og medlem af PLO-R?

Når man vælges som repræsentant, er man samtidig en del af det regionale PLO i regionen. Som medlem af PLO-R vil der være en del mødeaktivitet.

PLO-R varetager de praktiserende lægers særlige interesser inden for PLO-regionalområdet og udøver den forhandlingsret, PLO har i forhold til lokale aftaler. PLO-R er således bl.a. repræsenteret i det regionale samarbejdsudvalg (SU) og i det regionale sundhedssamarbejdsudvalg (SSU), sundhedsklynger mv.

Hvert PLO-R planlægger selv antallet af PLO-R møder. Udover deltagelse i møder i PLO-R deltager man i møder i de udvalg, hvortil man udpeges. Mødeaktivitet er størst for formand og næstformand, men som medlem af PLO-R må der påregnes en vis mødeaktivitet.

Som medlem af PLO-R har du faste opgaver, som der er mødepligt til, og som du får en fast årlig honorering for. Omfang af faste opgaver varierer efter, om du er formand, næstformand eller øvrigt medlem af PLO-R. For alle gælder dog, at deltagelse i møder i PLO-R, herunder internatmøder, repræsentantskabsmøder, evt. Lægemøde og medlemskontakt er faste opgaver.

Man får timehonorar for deltagelse i ikke-faste møder. Derudover får man timehonorar for transport til alle møder, dog halv takst efter kl. 16 og i weekenden. Reglerne for tillidsmandshonorering er vedtaget af repræsentantskabet.

Der afholdes ordinære repræsentantskabsmøder om foråret og om efteråret. Møderne afholdes traditionelt på lørdage.

Hvis der bliver en ledig plads i PLO-R, indtræder suppleanten med højeste stemmetal.

PLO-R inddrager i varierende grad suppleanter i deres arbejde.

Repræsentantskabet

Birgitte Ries Møller

Repræsentant

Peter Wied

Repræsentant

Sys Marianne Melchiors

Repræsentant

Søren Due-Andersen

Repræsentant

Lucille Rem

Repræsentant

Mette Lybke

Repræsentant

Annette Randløv

Repræsentant

Morten Holm

Repræsentant

Ane Jørgensen

Repræsentant

Jane Kirkeby Gregersen

Repræsentant

Allan Høg Poulsen

Repræsentant

Jens Hornshøj

Repræsentant

Eva Hvolbæk

Repræsentant

Diana Margit Jensen

Repræsentant

Camilla Høegh-Guldberg

Repræsentant

Sjælland

Charlotte Lønskov Jensen

Repræsentant

Nordjylland

Dinah Marie Høngaard

Repræsentant

Nordjylland

Henrik Idriss Kise

Repræsentant

Midtjylland

Jakob Ravn

Repræsentant

Midtjylland

Jørgen Steen Andersen

Repræsentant

Hovedstaden

Marjus Dam

Repræsentant

Færøerne

Morten Lysdahl

Repræsentant

Sjælland

Morten Svenning Nielsen

Repræsentant

Syddanmark

Niels Dreisler

Repræsentant

Hovedstaden

Søren Brix Christensen

Repræsentant

Hovedstaden

Søren Svenningsen

Repræsentant

Midtjylland

Torben Dahl Larsen

Repræsentant

Hovedstaden

Kim Agerholm Brogaard

Repræsentant

Oluva Rebekka Reinert

Repræsentant

Michael Rospilloso Christensen

Repræsentant

Pernille Lund

Repræsentant

Anders Vangkilde

Repræsentant

Marie Nygård Fogh

Repræsentant

Kasper Torleif Albæk Fasdal

Repræsentant

Jonas Engkjær Christensen

Repræsentant

Michael Haslund

Repræsentant

Peder Christian Reistad

Repræsentant

Hovedstaden

Carsten Pedersen

Repræsentant

Syddanmark

Rikke Plomgaard Svenstrup

Repræsentant

Karsten Rejkjær Svendsen

Repræsentant

Andreas Kakulidis Toft

Repræsentant

Felicia Geertinger

Repræsentant

Peter Fraas Nielsen

Repræsentant

Martin Andersen

Repræsentant

Susanne Morsing Krogsgaard

Repræsentant

Morten Nyborg Lauritsen

Repræsentant

Christine Rønnow Schmidt Villadsen

Repræsentant suppleant

Bettina Grønhøj Meakin

Repræsentant suppleant

Konstantinos Kakulidis

Repræsentant suppleant

Morten Krause Nielsen

Repræsentant suppleant

Henrik Julsgaard

Repræsentant suppleant

Wiebke Otten

Repræsentant suppleant

Kristine Binzer

Repræsentant suppleant

Lise Ekholdt

Repræsentant suppleant

Katrine Bjerggaard Fisker

Repræsentant suppleant