Gå til indhold

Hvad indebærer arbejdet som repræsentant og medlem af PLO-R-bestyrelsen?

Når man vælges som repræsentant, er man samtidig en del af det regionale PLO's bestyrelse. Som bestyrelsesmedlem i PLO-R vil der være en del mødeaktivitet, men samtidigt en masse oplevelser, læring og indflydelse,

PLO-R varetager de praktiserende lægers særlige interesser inden for PLO-regionalområdet og udøver den forhandlingsret, PLO har i forhold til lokale aftaler. PLO-R er således bl.a. repræsenteret i det regionale samarbejdsudvalg (SU) og i det regionale sundhedssamarbejdsudvalg (SSU), sundhedsklynger mv.

Hvert PLO-R planlægger selv antallet af PLO-R møder. Udover deltagelse i møder i PLO-R deltager man i møder i de udvalg, hvortil man udpeges. Mødeaktivitet er størst for formand og næstformand, men som medlem af PLO-R må der påregnes en vis mødeaktivitet.

Som medlem af PLO-R har du faste opgaver, som der er mødepligt til, og som du får en fast årlig honorering for. Omfang af faste opgaver varierer efter, om du er formand, næstformand eller øvrigt medlem af PLO-R. For alle gælder dog, at deltagelse i møder i PLO-R, herunder internatmøder, repræsentantskabsmøder, evt. Lægemøde og medlemskontakt er faste opgaver.

Man får timehonorar for deltagelse i ikke-faste møder. Derudover får man timehonorar for transport til alle møder, dog halv takst efter kl. 16 og i weekenden. Reglerne for tillidsmandshonorering er vedtaget af repræsentantskabet.

Der afholdes ordinære repræsentantskabsmøder om foråret og om efteråret. Møderne afholdes traditionelt på lørdage.

Hvis der bliver en ledig plads i PLO-R, indtræder suppleanten med højeste stemmetal.

PLO-R inddrager i varierende grad suppleanter i deres arbejde.

SÅDAN GØR DU, HVIS DU VIL STILLE DU
  1. Gå til valgsiden for den PLO-R, du stiller op  - find siden på Danmarkskortet længere nede
  2. Udfyld selvdeklareringsskema
  3. Mail skemaet til adressen, der står nederst i skemaet 
  4. Vær opmærksom på, at opstillingsfristen - den er forskellig fra PLO-R til PLO-R

Kontakt gerne sekretariatet i din PLO-R med spørgsmål, også bare hvis du går med tanker om at stille op