Gå til indhold

PLO's repræsentantskab

Repræsentantskabet er PLO's højeste myndighed. Det består af medlemmerne af PLO's fem regionale bestyrelser samt et medlem af PLO-Færøernes bestyrelse. Se de 46 repræsentanter nederst på siden.

De fem PLO-R vælger hver sin egen formand og næstformand. For hver påbegyndt 80 stemmeberettigede medlemmer af PLO vælges en repræsentant til PLO-R.

PLO-R fungerer som PLO's politiske netværk og er bestyrelsens 'forlængede arme' ude i landet.

Møder forår og efterår

Repræsentantskabet mødes to gange om året

Find materiale fra kommende møder og afholdte møder

Valg af repræsentanter

Valg af repræsentanter finder sted om efteråret i lige år. Repræsentanterne vælges for to år ad gangen.

Efter valget, og senest den 20. december, konstituerer PLO-R sig, og det nyvalgte PLO-R træder i funktion fra 1. januar. Der er ingen begrænsning i, hvor mange gange man kan stille op til valg, der er alene funktionstidsbegrænsning for formanden for PLO-R, der maksimalt kan være formand i seks år. 

2022 var valgår - læs om resultatet, og se de valgte repræsentanter via Danmarkskortet 

Overenskomsten

Opsigelse af landsomfattende eller landsdelsomfattende overenskomster vedtages af repræsentantskabet, bortset fra overenskomsten for Færøerne, der kan opsiges ved en beslutning af flertallet af organisationens medlemmer af Lægeforeningen for Færøerne.

Overenskomster, der forhandles af PLO og som vedrører ansatte læger, skal ikke godkendes af repræsentantskabet.

Landsomfattende eller landsdelsomfattende overenskomster skal godkendes af repræsentantskabet. Ved godkendelse af overenskomster, der kun har gyldighed for Færøerne, har kun de repræsentanter, der repræsenterer Færøerne, stemmeret. Ved godkendelse af overenskomster, der ikke har gyldighed for Færøerne, har repræsentanter herfra ikke stemmeret.

Repræsentantskabet består af PLO's fem regionale bestyrelser samt et medlem af PLO-Færøernes bestyrelse. Find dem her