Gå til indhold

PLO's repræsentantskab

Repræsentantskabet er PLO's højeste myndighed. Læs om repræsentanterne, møder, valg og find dagsordener og referater.

Repræsentantskabet er PLO's højeste myndighed. Det består af medlemmerne af PLO's fem regionale bestyrelser samt et medlem af PLO-Færøernes bestyrelse. Se de 46 repræsentanter nederst på siden. 

Repræsentantskabet holder møde hvert forår og efterår.

Find materiale fra kommende møder og afholdte møder


Valg af repræsentanter

Valg af repræsentanter finder sted om efteråret i lige år. Repræsentanterne vælges for to år ad gangen.

Efter valget, og senest den 20. december, konstituerer PLO-R sig, og det nyvalgte PLO-R træder i funktion fra 1. januar. Der er ingen begrænsning i, hvor mange gange man kan stille op til valg, der er alene funktionstidsbegrænsning for formanden for PLO-R, der maksimalt kan være formand i seks år. 

I PLO's vedtægter kan du læse om repræsentantskabet 

2024 er valgår - her på denne side kan læse mere

Repræsentantskabet består af PLO's fem regionale bestyrelser samt et medlem af PLO-Færøernes bestyrelse. Find dem her