Gå til indhold

Valg til PLO's repræsentantskab

I år er der valg til PLO's repræsentantskab. Denne side er indgangen til information om valget, der foregår i slutningen af året. Medlemmer kan finde relevante frister, links m.m.

Repræsentantskabet består af medlemmerne af PLO's fem regionale bestyrelser samt et medlem af PLO-Færøernes bestyrelse. 

Valg af repræsentanter finder sted om efteråret i lige år. Repræsentanterne vælges for to år ad gangen.

Valg i 2024

Fristen for at stille op til PLO's repræsentantskab er forskellig fra PLO-R til PLO-R, men alle datoerne ligger i november 2024. 

Her ser du fristerne og dato for medlemsmøder i de fem PLO-R:

PLO-Nordjylland:
Medlemsmøde 7. november 
Opstillingsfrist 13. november kl. 12.00

PLO-Midtjylland:
Medlemsmøde 24. oktober 
Opstillingsfrist 11. november kl. 12.00

PLO-Syddanmark:
Medlemsmøde 5. november
Opstillingsfrist 4. november kl. 12.00

PLO-Sjælland:
Medlemsmøde 8. november
Opstillingsfrist 15. november kl. 12.00

PLO-Hovedstaden:
Medlemsmøde 4. november
Opstillingsfrist 11. november kl. 12.00

Valghandlingen starter 25. november 2024 og slutter 9. december 2024 kl. 12.

Efter valget konstituerer de fem PLO-R sig, og det nyvalgte PLO-R træder i funktion fra 1. januar 2025.

Klik på Danmarkskortet og find de fem PLO-R's valgsider.

Overvej at stille op - der er brug for alle kræfter

Synes du, det kunne være spændende at være med, hvor nye tiltag drøftes og udvikles? Så bør du overveje at stille op. Læs mere her om, hvad arbejdet indebærer - og tøv ikke med at kontakte sekretariatet i din PLO-R med spørgsmål.

Sådan stiller du op

Du skal udfylde et selvdeklareringsskema, som du finder på valgsiden for den PLO-R, du stiller op i. Find siden på Danmarkskortet længere nede. Du kan også tage kontakt til sekretariatet i din PLO-R, så kan de guide dig i, hvad du skal gøre. Det vigtigste er at være opmærksom på opstillingsfristen, som er forskellig fra PLO-R til PLO-R.

Der er ingen begrænsning i, hvor mange gange man kan stille op til valg, der er alene funktionstidsbegrænsning for formanden for PLO-R, der maksimalt kan være formand i seks år. 

Siden opdateret 17. maj 2024

Hvad er PLO-R, og hvad er repræsentantskabet?

PLO-R varetager de praktiserende lægers særlige interesser inden for PLO-regionalområdet og udøver den forhandlingsret, PLO har i forhold til lokale aftaler. Repræsentantskabet består af repræsentanterne fra de fem PLO-R samt en repræsentant fra Færøerne. Repræsentantskabet har 47 repræsentanter. PLO afholder ordinære repræsentantskabsmøder to gange om året - forår og efterår.

Klik og læs om, hvad arbejdet som repræsentant indebærer

Valg 2022

Se hvem der er valgt ind

Gå til nyhed, hvor du både kan læse, hvem der er valgt ind og finde link til at se de personlige stemmetal