Gå til indhold

Valg til PLO's repræsentantskab

I år er der valg til PLO's repræsentantskab. Denne side er indgangen til information om valget, der foregår i slutningen af året. Medlemmer kan finde relevante frister, links m.m.

Repræsentantskabet består af medlemmerne af PLO's fem regionale bestyrelser samt et medlem af PLO-Færøernes bestyrelse. 

Valg af repræsentanter finder sted om efteråret i lige år. Repræsentanterne vælges for to år ad gangen.

Valg i 2024

Fristen for at stille op til PLO's repræsentantskab er i november 2024. De præcise datoer bliver meldt ud snarest muligt. 

Valghandlingen starter 25. november 2024 og slutter 9. december 2024 kl. 12.

Efter valget konstituerer de fem PLO-R sig, og det nyvalgte PLO-R træder i funktion fra 1. januar 2025.

Overvej at stille op - der er brug for alle kræfter

Går du i overvejelser om at stille op, kan du med fordel læse denne side, der fortæller, hvad arbejdet indebærer.

Der er ingen begrænsning i, hvor mange gange man kan stille op til valg, der er alene funktionstidsbegrænsning for formanden for PLO-R, der maksimalt kan være formand i seks år. 

 

Siden opdateret 4. marts 2024

Hvad er PLO-R, og hvad er repræsentantskabet?

PLO-R varetager de praktiserende lægers særlige interesser inden for PLO-regionalområdet og udøver den forhandlingsret, PLO har i forhold til lokale aftaler. Repræsentantskabet består af repræsentanterne fra de fem PLO-R samt en repræsentant fra Færøerne. Repræsentantskabet har 47 repræsentanter. PLO afholder ordinære repræsentantskabsmøder to gange om året - forår og efterår.

Klik og læs om, hvad arbejdet som repræsentant indebærer

Se hvem der er valgt ind

Gå til nyhed, hvor du både kan læse, hvem der er valgt ind og finde link til at se de personlige stemmetal