Gå til indhold

Kommunale praksiskonsulenter

Den kommunale praksiskonsulent er en praktiserende læge, der er ansat af kommunen til at facilitere samarbejdet mellem kommunen og de praktiserende læger med praksis i kommunen.

Praksiskonsulenten beskæftiger sig med organisatoriske spørgsmål i samarbejdet mellem almen praksis og kommunen. I nogle kommuner er der ansat mere end én praksiskonsulent, således at de enkelte praksiskonsulenter varetager specifikke emneområder, fx ældreområdet, børn og unge, arbejdsmarkedsafdeling m.v. Den kommunale praksiskonsulent fungerer ikke som sagsbehandler i personspecifikke sager.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at den kommunale praksiskonsulent er ansat af kommunen og ikke er valgt som repræsentant for de praktiserende læger i kommunen. Dette udelukker naturligvis ikke et tæt samarbejde mellem den kommunale praksiskonsulent og bestyrelsen for PLO-K, men den kommunale praksiskonsulent har ingen kompetence til at indgå samarbejdsaftaler med kommunen på de praktiserende lægers vegne. PLO's repræsentantskab har desuden besluttet, at medlemmer af PLO-K ikke er valgbare i den kommune, hvor de er praksiskonsulenter.

Strukturreformen

I forbindelse med strukturreformen, der blev implementeret per 1. januar 2007, blev flere opgaver inden for sundhedsområdet lagt ud til de nye og større kommuner. Kommunerne har i den forbindelse fået et øget fokus på samarbejdet mellem de alment praktiserende læger og kommunen, og flere kommuner har valgt at ansætte en eller flere kommunale praksiskonsulenter.

Du kan læse en kortlægning fra 2011 over den kommunale praksiskonsulentordning ved at klikke på linket i menuen til højre.

Siden oprettet 11. november 2022