Gå til indhold

Særlige forhold for regionale lægedækningstruede områder

Overenskomsten rummer en række bestemmelser om særlige muligheder for læger, der virker i de regionalt bestemte lægedækningstruede områder (LTO). Det drejer sig om flere forhold - lige fra delepraksis og flere ansatte læger til honorering.

I overenskomsten er der særlige vilkår/muligheder for læger, som virker i lægedækningstruede områder (LTO) for at forbedre rekruttering og fastholdelse af læger i LTO. 

I praksisplanen fastlægges de lægedækningstruede områder, som giver adgang til at benytte de nævnte vilkår/muligheder. Områderne fastlægges/opdateres og offentliggøres ca. 1 gang årligt, men det varierer. 

Vilkår/muligheder for læger med praksis i LTO vedrører:

  • Delepraksis i LTO (OK22 § 13, stk. 5)
  • Ekstra kapacitet efter delepraksis i LTO og området fortsat LTO (OK22 § 13, stk. 6)
  • Forlængelse af delepraksis i LTO ved alder over en vis grænse (OK22 § 13, stk. 8)
  • Andel ansatte læger i praksis i LTO (OK22 § 24, stk. 2 og 4.)

Om delepraksis i LTO
Efter overenskomstens § 13, stk. 5, har praksis i LTO mulighed for at etablere delepraksis i op til 6 år. Denne ret gælder både eksisterende og nyetablerede praksis. Der skal ikke ansøges herom, PLO gives blot besked. Delepraksis i LTO har en maksimal varighed på 6 år. Delepraksis i LTO kan ske dels i form af en ansat almenmediciner, se mere her, eller ved optagelse af en kompagnon, se mere her. Senest 6 måneder efter meddelelse om etablering af delepraksis i LTO skal denne være etableret, dvs. der skal være ansat en almenmediciner eller optaget en kompagnon.

Er praksis ikke beliggende i LTO længere, kan der etableres generationsskifte, som du kan læse mere om her

Om ekstra kapacitet efter delepraksis i LTO
Ved udløb af delepraksis i LTO jf. § 13, stk. 6 kan praksis efter ansøgning til regionen få tildelt en ekstra lægekapacitet, hvis området fortsat er klassificeret som LTO.

Om forlængelse af delepraksis i LTO ved alder over aldersgrænse
Ved udløb af delepraksis i LTO kan praksis, som fortsat er beliggende i LTO, og hvor en eller flere ejere af praksis er over en bestemt alder, forlænge delepraksis med 6 år yderligere (jf. OK22 § 13, stk. 8). 

Aldersgrænsen for, om delepraksis i LTO kan forlænges med yderligere 6 år beregnes som din folkepensionsalder minus 3 år. 

Du kan se, om du lever op til alderskravet i nedenstående skema: 

Find først din fødselsdato og aflæs derudfra din folkepensionsalder samt hvilken alder, du så skal være for at blive omfattet af §13, stk. 8.

Eksempelvis vil en person, der er født den 31/5/1964 kunne gå på folkepension som 68-årig, hvormed de er omfattet af §13, stk. 8 fra de er fyldt 65 år.

 

Fødselsdagsdato

Folkepensionsalder

(2020-2025)

Aldersgrænse i henhold til §13, stk. 8

(Folkepensionsalder – 3 år)

1/1/54 – 30/6/54

65,5 år

62,5 år

1/7/54 – 31/12/54

66 år

63 år

1/1/55 – 30/6/55

66,5 år

63,5 år

1/7/55 – 31/12/62

67 år

64 år

1/1/63 – 31/12/66

68 år

65 år

1/1/67 – 31/12/70

69 år

66 år

1/1/71 – 31/12/74

70 år*

67 år

1/1/75 – 31/12/78

71 år*

68 år

1/1/79 – senere

72 år*

69 år

*En fremskrivning, eftersom folkepensionsalderen reguleres hvert 5. år: Følgende pensionsalder er gyldig i perioden 2020-2025, hvorfra den igen reguleres af Folketinget i 2025. Folkepensionsalderen markeret med stjerne er dermed den forventede pensionsalder.

Om andel ansatte almenmedicinere i praksis i LTO
Som hovedregel gælder, at antallet af ansatte almenmedicinere maksimalt må udgøre 50 pct. af antallet af lægekapaciteter i praksis. Praksis i LTO er undtaget fra denne begrænsning og må således have en større andel ansatte almenmedicinere. Videre kan praksis i LTO ansøge Samarbejdsudvalget om ansættelse af en læge i fase 3 af deres uddannelsesforløb, som har en ”fri” periode fx pga. orlov m.v., som alternativ til en almenmediciner. Om ansættelse af læger læs mere her.

Hvis man er i et regionalt lægedækningstruet område, som også er en del af de landsdækkende lægedækningstruede områder, så får man også ret til det geografisk bestemte differentierede basishonorar jf. overenskomstens bilag 6. Se de udpegede områder her