Gå til indhold

Ansatte almenmedicinere i almen praksis

Når der er en ledig kapacitet i en lægeklinik, kan der ansættes en speciallæge i almen medicin. Læs om regler, løn procedurer og vejledning her på siden.

Når der er en ledig kapacitet i praksis, kan der ansættes en speciallæge i almen medicin i den ledige kapacitet i stedet for en kompagnon.

En ledig kapacitet kan også udspringe af etablering af delepraksis eller generationsskifte eller tilladelse til ekstra læge. Det sker efter Overenskomst om almen praksis §13, §20, §§23-24 og §26.

En lægekapacitet kan højst være ubesat i ét år. Regionen kan beslutte at give dispensation for fristen på ét år, hvis der generelt er rekrutteringsudfordringer i det geografiske område, jf. § 20, stk. 1. 

Ejerlægens ansvar og hovedbeskæftigelse

Ansatte læger efter overenskomstens § 24 skal – i lighed med ejerlæger – have deres hovedbeskæftigelse i almen praksis samt have fast dagligt virke i den praksis, hvor den ansatte læge dækker en lægekapacitet.

Ejerlægen skal på forlangende af regionen oplyse den faktuelle daglige lægebemanding i praksis med henblik på vurdering af omfanget af den § 24-ansatte læges fravær. Dette blev PLO og Danske Regioner enige om i 2023.

Læs om ejerlægers ansvar for ansatte §24-læger m.m.

PLA og YL's overenskomst

Er du medlem af PLA, skal du, ved ansættelse af almenmedicinere i en fast stilling, anvende den mellem PLA og YL udarbejdede ansættelseskontrakt. 

Find kontrakten samt gældende overenskomst og løn her.

Er d​u ikke medlem af PLA, er du/klinikken velkommen til at benytte kontrakten, men du/I skal så være klar over, at lægeklinikken dermed forpligter sig til at følge den overenskomst, som er indgået mellem PLA og YL. Ønsker du/I ikke dette, skal du/I anvende anden ansættelseskontrakt.

Er du medlem af PLA, kan du/I få hjælp og rådgivning om ansættelseskontrakten på tlf. 3544 8400.

Procedure ved ansættelse

Følgende dokumenter sendes til PLO, Kristianiagade 12, 2100 København Ø eller på e-mail: plo@dadl.dk:

  1. Skema vedr. ansatte speciallæger i almen medicin
  2. Kopi af ansættelseskontrakt 
  3. Udskrift fra Autorisationsregistret, hvoraf det fremgår, at den ansatte læge har speciale i almen medicin.

Hvis kapaciteten er nyerhvervet, skal der også sendes følgende dokumentation for den ledige lægekapacitet, som den ansatte læge ansættes i:

  • Dokumentation på nyerhvervelse af ydernummer/kapacitet fra regionen.
  • Kopi af samarbejdsudvalgets tilladelse, og evt. anden dokumentation/meddelelse, når det gælder delepraksis eller generationsskifte eller tilladelse til ekstra læge.

Når den ansatte læge fratræder, indsendes ophørsblanket til PLO.

Dækning ved sygdom/barsel

Klinikken kan få dækning ved ansatte lægers sygdom eller barsel på samme vilkår som klinikejere. Der henvises til Administrationsudvalget vedr. dækning ved sygdom og barsel.

Læs mere her.

Ret til efteruddannelse

Ansatte almenmedicinere i almen praksis får også ret til efteruddannelse/efteruddannelseskonto på samme vilkår som klinikejere.

Læs mere her

 

Om ansættelse af læger i slutningen af fase 3

Vær opmærksom på, at ansøgning om speciallægeanerkendelse kan sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed op til 6 måneder, speciallægeuddannelsen afsluttes.

Læs mere her hos styrelsen (STPS.DK)