Gå til indhold

Generationsskifte i almen praksis (§23)

Overenskomst om almen praksis § 23 giver mulighed for etablering af generationsskifte. 

Ved generationsskifte i almen praksis kan en praktiserende læge ansætte en speciallæge i almen medicin uden at have en ledig kapacitet. Generationsskiftet har til formål at lette praksisoverdragelsen for en ældre læge, som ønsker at forlade praksis over en årrække. Derudover muliggør generationsskiftet, at yngre almenmedicinere kan blive introduceret til arbejdet som praktiserende læge og (med)ejer af praksis på en fleksibel måde, der passer til begge parters behov.


Generationsskifte i almen praksis kan opnås på to måder:

  1. Tilladelse fra Samarbejdsudvalget (OK22 § 23, stk. 1).
  2. Etablering af generationsskifte fra at (med)ejer er fyldt en bestemt alder (OK22 § 23, stk. 2).

For at man kan opnå generationsskifte under meddelelsesordningen kræver det, at ejerlægen af klinikken har en vis alder i forhold til sin folkepension. Aldersgrænsen er folkepensionsalderen minus 3 år jf. OK § 13, stk. 8.

Eftersom folkepensionsalderen afhænger af ejerlægens fødselsår, er det fødselsåret, der afgør, om man er berettiget til meddelelsesordningen for generationsskifte. 

Eksempel: Personer født mellem 1/1/1954 og 30/6/1954 vil kunne etablere generationsskifte efter meddelelsesordningen fra de er fyldt 62½ år (svarende til folkepensionsalderen minus 3 år). 

Se skemaet nedenfor for at bekræfte, om du er berettiget til generationsskifte ved meddelelsesordningen. 

1) Tilladelsesordningen

Dette er en tilladelsesordning, hvor Samarbejdsudvalget tager stilling til tilladelseskriterierne med baggrund i alder og andre forhold samt fastsætter vilkårene for tilladelsen. I tilladelsen indgår varigheden af generationsskiftet, som maksimalt kan udgøre 5 år.

De første 6 måneder af generationsskiftet kan ske ved ansættelse af en almenmediciner, hvorefter der skal indgås aftale om medejerskab ad generationsskiftet. Hermed påbegyndes selve generationsskiftet først efter 6 måneder, så partnerne har fået mulighed for at prøve samarbejdet af, før aftalen om medejerskab indgås. Se mere om etableringen nedenfor.

2) Meddelelsesordningen

Dette er en ret til etablering af generationsskifte, når en praktiserende (med)ejerlæge når aldersgrænsen for meddelelsesordningen (folkepensionsalderen minus 3 år).

Der skal ikke søges tilladelse, men gives meddelelse til PLO, som giver regionen besked. Her er der ikke nogen grænse på varigheden af generationsskiftet. Ansættelsen af en almenmediciner før aftale om medejerskab ad generationsskifte kan vare op til 2 år. Se mere om etableringen nedenfor.

For ansættelse af en almenmediciner som led i et generationsskifte efter 1) eller 2) jf. overenskomsten § 24 se mere her

Om etablering af generationsskifte
Efter henholdsvis 6 måneder eller 2 års ansættelse af en almenmediciner som led i generationsskifte, skal der laves en praksishandel mellem den ældre praktiserende ejerlæge og den ansatte almenmediciner for endeligt at etablere generationsskiftet. Den yngre almenmediciner får her medejerskab, men overtager kun kapaciteten delvist. Dette kan ske før hhv. 6 måneder eller 2 år, men skal ske før udløbet af perioden på hhv. 6 måneder eller 2 år.

Ved en praksishandel som led i et generationsskifte handles først delvist og senere helt mellem den ældre praktiserende læge og den ansatte almenmediciner. Den delvise medejerskabshandel varer så længe, at den ældre praktiserende læge deler arbejdsbyrden med den yngre læge, og der er her ingen krav om bestemte ejerandele mellem de to læger. De to læger kan hermed opdele arbejdsbyrden efter egne behov. 

Ved generationsskifte ad 1) tilladelsesordningen kan det delvise samarbejde i kompagniskab vare op til 5 år, hvorefter der sker en fuld overdragelse af praksis til den yngre almenmediciner, og den ældre læge ophører i praksis. For generationsskifte ved 2) meddelelsesordningen er der ingen tidsgrænse på samarbejdets varighed. 

Der kan ske praksishandler mellem kompagnoner i forhold til ejerandele som en del af et generationsskifte. Dette vil blive anset som almindelige handler mellem kompagnoner. Se her

Når du skal etablere generationsskifte: 

Følgende dokumenter fremsendes til PLO, Kristianiagade 12, 2100 København Ø eller pr. mail: PLO@dadl.dk. PLO registrerer,  berigtiger, og giver besked til regionen.

1) Dokumentation for din ordning.

Ved tilladelsesordningen: Samarbejdsudvalgets tilladelse til generationsskifte, jf. OK22 § 23, stk. 1. Find din regions samarbejdsudvalg her, hvis du skal søge generationsskifte gennem tilladelsesordningen.

Ved meddelelsesordningen: Fremsend meddelelse om generationsskifte efter §23, stk. 2.

2) Dokumenter vedr. ansat almenmediciner, se her

3) Dokumenter vedr. først delvis handel, senere helt ved generationsskifte, se her

Folkepensionsalder og aldersgrænse for OK 22 §13, stk. 8

Find frem til, om du er på eller over aldersgrænsen, der kan berettige dig til forskellige handlemuligheder som beskrevet i overenskomstens § 13, stk. 8. Find først din fødselsdato og aflæs derudfra din folkepensionsalder samt hvilken alder, du så skal være for at blive omfattet af §13, stk. 8 (svarende til din folkepensionsalder minus 3 år). 

Eksempelvis vil en person, der er født den 31/5/1964 kunne gå på folkepension som 68-årig, hvormed de er omfattet af §13, stk. 8 fra de er fyldt 65 år.

Fødselsdagsdato

Folkepensionsalder

(2020-2025)

Aldersgrænse i henhold til §13, stk. 8

(Folkepensionsalder – 3 år)

1/1/54 – 30/6/54

65,5 år

62,5 år

1/7/54 – 31/12/54

66 år

63 år

1/1/55 – 30/6/55

66,5 år

63,5 år

1/7/55 – 31/12/62

67 år

64 år

1/1/63 – 31/12/66

68 år

65 år

1/1/67 – 31/12/70

69 år

66 år

1/1/71 – 31/12/74

70 år*

67 år

1/1/75 – 31/12/78

71 år*

68 år

1/1/79 – senere

72 år*

69 år

*En fremskrivning, eftersom folkepensionsalderen reguleres hvert 5. år: Følgende pensionsalder er gyldig i perioden 2020-2025, hvorfra den igen reguleres af Folketinget i 2025. Folkepensionsalderen markeret med stjerne er dermed den forventede pensionsalder.

 

Siden redigeret marts 2023