Gå til indhold

Protokollat vedr. hensigtserklæring om servicemål for lægevagtens ydelser i Region Midtjylland

Parterne er enighed om, at der fra lægevagtens etablering arbejdes med indførelse og monitorering af servicemål for ydelserne i lægevagten. Det er hensigten at få fastlagt hensigtsmæssige servicemål, som er realistiske set fra lægernes side og rimelige set fra borgernes side.

1. Ventetid i telefon

Parterne er enige om, at ventetiden på at komme til at tale med en læge så vidt mulig ikke overstiger 5 minutter. Målet er, at 90 pct. at alle telefoniske henvendelser besvares indenfor 5 minutter.

2. Ventetid på konsultationen

Målet er, at en konsultation tilbydes indenfor en rimelig tid. Konkret er målet, at ventetiden i konsultationen maksimalt skal være en time efter at patienten er ankommet til konsultationssstedet. Målet er, at 90 pct. at patienterne er tilset af en læge, inden der er gået en time.

3. Hjemmebesøg

Det er målet, at sygebesøg, der normalt er af hastende karakter aflægges indenfor 3 timer. Konkret er målet, at 90 pct. af alle hjemmebesøg aflægges indenfor 3 timer.

Vagt edb-systemet og telefonsystemet skal kunne levere data, der muliggør monitorering af servicemålene.

Servicemålene er gældende fra 1. januar 2007.

Siden oprettet 15. november 2022