Gå til indhold

Tilsynssager

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle autoriserede sundhedspersoner og behandlingssteder, som har autoriserede sundhedspersoner tilknyttet. Tilsynet kan reagere, hvis de får oplysninger om et behandlingssted eller en autoriseret sundhedsperson, som giver anledning til bekymring i forhold til patienternes sikkerhed. Styrelsen fører også tilsyn på behandlingssteder, der er tilfældigt udvalgte. Ved disse besøg bliver behandlingsstedet varslet forinden.

Hvis du, som læge, bliver involveret i en tilsynssag mod dig, kan du få bistand af Lægeforeningens jurister.