Gå til indhold

Aktiv dødshjælp

Passiv dødshjælp er under nogle omstændigheder tilladt i Danmark, hvorimod aktiv dødshjælp altid er ulovligt og strafbart.

I både etiske og juridiske diskussioner om behandlingen af døende patienter er skelnen mellem aktiv og passiv dødshjælp afgørende. Læs mere om Lægeforeningens holdning til aktiv dødshjælp i boksen til højre.

Hvad er dit ansvar som læge?

Som læge må du altid for hver enkelt patient konkret vurdere patientens tilstand og udsigter samt foreliggende behandlingsmuligheder. Som læge er det din opgave at foretage denne totalvurdering og handle efter den under ansvar, bl.a. efter lægeloven. Hvis behandling af en patient er udsigtsløs, fordi den blot vil forlænge en igangværende dødsproces, er det ikke i strid med anerkendte principper for lægegerning at undlade at påbegynde eller fortsætte foranstaltninger, som kun kan udskyde tidspunktet for dødens indtræden.

I tilfælde, hvor det efter en lægelig vurdering konstateres, at behandling af en patient er udsigtsløs og døden nært forestående, er det berettiget at indgive de nødvendige, smertestillende, beroligende eller lignende midler, selv om dette som en ikke-tilsigtet virkning kan medføre risiko for, at døden indtræffer på et lidt tidligere tidspunkt. Dansk ret anerkender, at et fagligt skøn vedrørende ydelse af den optimale behandling af en terminalt syg patient kan føre til situationer, hvor smertestillelse må anses for vigtigere end hensynet til en kortere livsforlængelse.