Gå til indhold

Lægeforeningen Sjælland

Lægeforeningen Sjælland varetager dine lokale interesser inden for stands- og sundhedspolitik her i regionen.

Johan Ludvig Reventlow

Lægeforeningen Sjælland står til rådighed for dig som medlem, hvis du primært arbejder i Region Sjælland, og hvis du bor i regionen som pensioneret eller ikke-erhvervsaktivt medlem af foreningen.

Vores faglige og politiske aktiviteter bliver koordineret og varetaget af Lægeforeningen Sjællands bestyrelse, der har 1-2 repræsentanter fra hver af de forhandlingsberettigede foreninger. Lægeforeningen Sjællands bestyrelse vælger en formand blandt sine medlemmer, og formanden kan (fra juni 2021) maksimalt vælges for 4 x 2 år.

Kontakt os

Lægeforeningen Sjælland
Torvet 2
4180 Sorø
E-mail: lkf-sjaelland@dadl.dk

Formand for Lægeforeningen Sjælland
Johan Ludvig Reventlow
E-mail: johan.ludvig.reventlow@dadlnet.dk

SEKRETARIAT:

Konsulent
Mette Bjerregaard
Tlf.: 6077 4575 (mobil)
E-mail: mbj@dadl.dk

Administrativ medarbejder
Anita Andersen
Tlf.: 3544 1181 (direkte)
E-mail: ana@dadl.dk

Nyheder fra Lægeforeningen Sjælland