Gå til indhold

Lægeforeningen Sjællands Kollegialitetspris

Fundats for Lægeforeningen Sjællands Kollegialitetspris

Koordinationsforum Lægeforeningen Sjælland kan årligt uddele en ærespris. Prisens navn er:

Lægeforeningen Sjællands Kollegialitetspris

Prisen tildeles som en uansøgt hædersgave.

§ 1: Lægeforeningen Sjællands Kollegialitetspris er indstiftet i 2011 for at sætte fokus på de mange engagerede og dygtige læger der på sygehusafdelinger, institutioner, i almen praksis og speciallæge praksis i Region Sjælland, yder en særlig indsats enten i forhold til kvalitetsudvikling, forebyggelse eller fremme af god lægekultur. 

§ 2: Kollegialitetsprisen kan gives til en enkelt person, med medlemskab af Lægeforeningen Sjælland, der regionalt enten
A: Har ydet en særlig indsats i forhold til det forebyggende arbejde i Sygehus- og sundhedsvæsenet i Region Sjælland, via en forskningsmæssig, uddannelsesmæssig, organisatorisk eller anden praktisk indsats på forebyggelsesområdet. Man vil også kunne tildele prisen til en læge, der gennem særlig deltagelse i den offentlige debat har fremmet det forebyggende arbejde i Region Sjælland.

B: Har ydet en særlig indsats i forhold til kvalitetsudvikling i Sygehus- og sundhedsvæsenet i Region Sjælland, som har bidraget til at forbedre patientbehandlingen eller højne det faglige niveau. Man vil også kunne tildele prisen til en læge, der gennem særlig deltagelse i den offentlige debat har fremmet det kvalitetsmæssige arbejde i Region Sjælland.

C: Har ydet en særlig indsats i forhold at fremme god lægekultur i Sygehus- og sundhedsvæsenet i Region Sjælland, via initiativer der bidrager til at øge arbejdsglæden, forbedre lægers arbejdsmiljø  og styrker lægekollegialitet på tværs af søjler, specialer og sektorer. Man vil også kunne tildele prisen til en læge, der gennem særlig deltagelse i den offentlige debat har fremmet lægerollen og lægers arbejdsvilkår i Region Sjælland.