Gå til indhold

Betingelser for Lægeforeningens kurser og arrangementer

Læs mere om, hvem der kan deltage i Lægeforeningens kurser og arrangementer. Du kan også se reglerne for tilmelding, betaling, afbud fra din side eller aflyste kurser eller arrangementer.

Lægeforeningens kurser

Lægeforeningens kurser er for alle medlemmer af Lægeforeningen. Enkelte kurser og arrangementer kan være målrettet et eller flere lægespecialer, men alle kan i princippet tilmelde sig.

Læger, der ikke er medlemmer af Lægeforeningen, kan deltage på Lægeforeningens kurser, hvis der er ledige pladser ved tilmeldingsfristens udløb. Her tillægges et gebyr på 50% af kursusprisen.

Tilmelding til kurser sker på www.læger.dk.

Ved siden af kursusannoncen findes link til elektronisk tilmelding samt kontaktoplysninger på den relevante medarbejder. Alle tilmeldinger bekræftes elektronisk. Når du tilmelder dig, accepterer du de gældende betingelser.

Din tilmelding er bindende efter datoen for bindende tilmelding er overskredet. Denne dato vil være oplyst på kursusannoncen på www.læger.dk. Det vil sige, at du bliver opkrævet den fulde kursuspris, efter datoen for bindende tilmelding er overskredet. Det gælder også, hvis du har tilmeldt dig i perioden efter datoen for bindende tilmelding.

Hvis kurset er fuldtegnet, optages kursister på venteliste i den rækkefølge, de har tilmeldt sig. De bliver automatisk kontaktet med tilbud om deltagelse.

Fra 1. januar 2024 skal nye kandidater, som er medlemmer af Lægeforeningen og Yngre Læger, kun betale 50% af kursusprisen. Rabatten på kurser gælder de første fem år efter endt kandidateksamen.

Pensionerede og arbejdsløse medlemmer samt lægestuderende på sidste del af uddannelsen kan i visse tilfælde, og hvis der er ledige pladser, få rabat på kursusprisen. Rabatten er som udgangspunkt 15% af kursusprisen til pensionister, 50% af kursusprisen til ledige og lægestuderende. Kontakt den ansvarlige kursuskoordinator, som kan ses på kursusannoncen på www.læger.dk.

Før kursusstart modtager du en elektronisk faktura med kursusprisen samt seneste rettidige indbetalingsdag. Husk i tilmeldingen tydeligt at gøre opmærksom på, hvilken mail fakturaen skal sendes til. Husk det 13-cifrede EAN-nummer, hvis du er offentligt ansat, og din arbejdsplads skal betale.

Du kan kun afmelde dig uden omkostninger før datoen for bindende tilmelding er overskredet. Herefter opkræves du den fulde kursuspris uanset årsagen til din afmelding. Du kan dog overdrage din plads til en lægelig kollega.

Af hensyn til administration, forplejning mv. skal du give skriftlig besked på mail til den mailadresse, der står på kursusannoncen, hvis ikke du deltager eller hvis du overdrager pladsen til en anden lægelig kollega.
Tilmeldingsfristen er oplyst under det enkelte kursus eller arrangement på www.læger.dk. Du modtager en skriftlig bekræftelse på din afmelding, når mailen er behandlet.

Hvis Lægeforeningen aflyser kurset, refunderes hele den indbetalte kursuspris. Aflysning kan forekomme, hvis der f.eks. ikke er nok tilmeldte. Kurset udbydes eventuelt igen på et senere tidspunkt.

Lægeforeningens arrangementer

Lægeforeningens arrangementer, gå hjem-møder og foredrag er for alle medlemmer. Enkelte arrangementer kan dog være målrettet et eller flere lægespecialer, men alle kan i princippet tilmelde sig.

Tilmelding til arrangementer sker på www.læger.dk.

Ved siden af annoncen på www.læger.dk finder du link til elektronisk tilmelding samt kontaktoplysninger på den relevante medarbejder. Alle tilmeldinger bekræftes elektronisk. Når du tilmelder dig, accepterer du de gældende betingelser.

Din tilmelding er bindende efter datoen for bindende tilmelding er overskredet. Denne dato vil være oplyst på kursusannoncen på www.læger.dk. Det vil sige, at du bliver opkrævet den fulde kursuspris, efter datoen for bindende tilmelding er overskredet. Det gælder også, hvis du har tilmeldt dig i perioden efter datoen for bindende tilmelding.

Hvis arrangementet er fuldtegnet, optages tilmeldte på venteliste i den rækkefølge, de har tilmeldt sig. De bliver automatisk kontaktet med tilbud om deltagelse.

Før arrangementets start modtager du en elektronisk faktura med kursusprisen samt seneste rettidige indbetalingsdag. Husk i tilmeldingen tydeligt at gøre opmærksom på, hvilken mail fakturaen skal sendes til. Husk det 13-cifrede EAN-nummer, hvis du er offentligt ansat, og din arbejdsplads skal betale.

Du kan kun afmelde dig uden omkostninger før datoen for bindende tilmelding er overskredet. Herefter opkræves du den fulde kursuspris uanset årsagen til din afmelding. Du kan dog overdrage din plads til en lægelig kollega.

Af hensyn til administration, forplejning mv. skal du give skriftlig besked på mail til den mailadresse, der står på kursusannoncen, hvis ikke du deltager eller hvis du overdrager pladsen til en anden lægelig kollega.
Tilmeldingsfristen er oplyst under det enkelte kursus eller arrangement på www.læger.dk. Du modtager en skriftlig bekræftelse på din afmelding, når mailen er behandlet.

Hvis Lægeforeningens aflyser arrangementet, refunderes hele kursusprisen. Aflysning kan forekomme, hvis der f.eks. ikke er nok tilmeldte. Arrangementet udbydes eventuelt igen på et senere tidspunkt.