Gå til indhold

Kollegialt Netværk for Læger

Har du brug for en anonym og gratis samtale om små eller store arbejdsmæssige eller private problemer, kan du kontakte det Kollegiale Netværk for Læger.

Hvad er Kollegialt Netværk for Læger?

Kollegialt Netværk for Læger er hjælp fra læge til læge. Hjælpen bliver ydet af andre kolleger, yngre læger, overlæger, praktiserende speciallæger eller speciallæger i almen medicin, der er rådgivere på ulønnet og frivillig basis. Rådgiverne er uddannet til deres frivillige arbejde, og de deltager løbende i kurser for at kunne give den bedst mulige hjælp.

Netværket kan hjælpe med sparring både små og store emner, du tumler med.

Rådgivning hos Kollegialt Netværk er gratis.

Hvad kan jeg bruge Kollegialt Netværk for Læger til?

Du kan kontakte Kollegialt Netværk for Læger med både små og store problemer af enten arbejdsmæssig eller privat karakter. Det kan for eksempel dreje sig om, at du:

  • Er stresset, overbelastet eller har et dårligt arbejdsmiljø
  • Er ramt af sygdom eller en personlig krise
  • Har andre udfordringer i arbejds- eller privatlivet.

Netværkets rådgivere er udelukkende rådgivere og behandler derfor ikke. Men afhængigt af dit behov vil rådgiveren støtte og motivere dig til for eksempel at søge behandling i det eksisterende behandlingssystem.

Netværksrådgiverne kan desuden give konkrete råd om muligheder for eksempelvis økonomisk støtte, personlig støtte, hvis du er involveret i en klagesag samt give hjælp til etablering af kontakt til f.eks. arbejdsmediciner, socialrådgiver, psykiater, psykolog, jurist i Lægeforeningen, forhandlingsberettigede foreninger mv.

Hvem kan kontakte Kollegialt Netværk?

Du kan selv kontakte Kollegialt Netværk for Læger, hvis det er dig, der søger hjælp. Du kan frit vælge blandt alle rådgivere.

Kontakt Kollegialt Netværk for Læger

Kontakt netværksrådgiverne direkte i hver region. Du finder dem via linkboksen.

Kontakt netværkets sekretær på tlf. 35 44 81 12 eller netvaerket@dadl.dk. Netværkslinjen har åbent mandag til fredag kl. 9-15. Uden for åbningstiden kan du indtale en besked på telefonsvareren. Svareren vil typisk blive aflyttet den førstkommende hverdag. Mails besvares ligeledes hurtigst muligt.

Deltag i lokale netværksgrupper

Er du ramt af sygdom eller stress, eller har du behov for at tale med andre om udfordringerne ved lægelivet, kan du deltage i lokale netværksgrupper for sygdomsramte læger. Læs mere om netværksgrupper for sygdomsramte læger.

Netværkslån

Via Det Kollegiale Netværk for Læger kan du i nogle situationer få lån til misbrugsbehandling, hvis der ikke kan ydes hjælp til behandlingen fra Lægernes Pensionskasse. Du kan også komme i betragtning til lån, hvis du for eksempel har brug for hjælp fra en advokat, revisor, psykolog eller lignende og ikke selv har mulighed for at betale for hjælpen.

Netværksrådgiveren indstiller til et lån fra Lægeforeningen. Lånet kan udbetales til behandlingsinstitutionen, når der ligger en underskrevet låneaftale.

Baggrunden for Kollegialt Netværk for Læger

Lægers arbejdsmiljø kan være både fysisk og psykisk belastende. For eksempel arbejder man som læge ofte under stressede forhold og er i risiko for at blive udsat for vold eller trusler om vold i deres arbejde. De følelsesmæssige belastninger i arbejdet med håbløst syge eller døende patienter kan være meget store.

Mange læger har svært ved at ”læsse af”, fordi der ikke er kollegial tradition for at drøfte personlige problemer. Der klages oftere over læger, og man kan som læge se sig udhængt i medierne i klagesager eller for at have begået fejl, som i forvejen er en pinefuld oplevelse. Belastningen kan blive så stor, at den for nogle kan føre til problemer i arbejdslivet, personlige kriser, psykiske problemer, nedslidning eller misbrug.

Kollegialt Netværk for Læger er etableret for at hjælpe kolleger, der har arbejdsmæssige og/eller private problemer. Over tusind læger har siden netværket blev grundlagt i 1992 henvendt sig til Det Kollegiale Netværk med små eller store problemer.

Netværket dækker Danmark og Grønland gennem netværksgrupper, der er oprettet i de enkelte regioner. Der er tilknyttet cirka 40 netværksrådgivere, en sekretær, en socialrådgiver samt en lægekonsulent til Det Kollegiale Netværk for Læger.