Gå til indhold

Etik

Giv læger de bedste betingelser for at træffe svære etiske beslutninger.

Etiske overvejelser er en del af alle lægers hverdag. Ofte må lægen træffe beslutninger under tidspres og ud fra ufuldstændig information. Skal patienten sendes hjem, eller skal der foretages yderligere undersøgelser? Skal patientens ønske om behandling imødekommes, selvom lægen ikke mener, at det er til gavn for patienten? Bør lægen undlade at give alle oplysninger, hvis det kan skabe unødige bekymringer?

Nogle gange er der klare svar på etiske spørgsmål. Andre gange er det mere vanskeligt. I de situationer skal lægen have klart blik for sine centrale etiske pligter og være i stand til at identificere de hensyn, som er de meste centrale for den konkrete situation.

Lægeforeningen arbejder for:

  • Læger får en forståelse af sine etiske forpligtigelser og bliver i stand til at identificere de hensyn, som er de mest centrale for den konkrete situation.
  • Læger får inspiration til overvejelser om konkrete etiske emner.
  • Læger får politiske og ressourcemæssige rammer, der fremmer god lægeetik

Her arbejder Lægeforeningen med etik

Lægeforeningens etiske arbejde udspringer af et samarbejde mellem Lægeforeningens bestyrelse og Etisk Udvalg. Foruden at forholde sig til nationale anliggende – som eksempelvis ny lovgivning – indgår bestyrelsen og Etisk Udvalg også i internationale etiske samarbejder med andre lægeforeninger. Således opnår Lægeforeningen etisk sparring og vidensdeling gennem eksempelvis Verdenslægeforeningen (WMA), den europæiske lægeforening (CPME) samt et tæt samarbejde med de øvrige nordiske lægeforeninger.

Som led i det etiske arbejde indgår Lægeforeningen ligeledes i dialog med andre organisationer og eksperter. Dette kan eksempelvis være:

  •          Offentlige instanser (eksempelvis Sundhedsdatastyrelsen, Nationalt Center for Etik og relevante myndigheder)
  • Lægefaglige selskaber
  • Akademiske eksperter
  • Patientforeninger
  • Faglige organisationer