Gå til indhold

Etik

Giv læger de bedste betingelser for at træffe svære etiske beslutninger.

Etiske overvejelser er en del af alle lægers hverdag. Ofte må lægen træffe beslutninger under tidspres og ud fra ufuldstændig information. Skal patienten sendes hjem, eller skal der foretages yderligere undersøgelser? Skal patientens ønske om behandling imødekommes, selvom lægen ikke mener, at det er til gavn for patienten? Bør lægen undlade at give alle oplysninger, hvis det kan skabe unødige bekymringer?

Nogle gange er der klare svar på etiske spørgsmål. Andre gange er det mere vanskeligt. I de situationer skal lægen have klart blik for sine centrale etiske pligter og være i stand til at identificere de hensyn, som er de meste centrale for den konkrete situation.

Lægeforeningen arbejder for:

  • Læger får en forståelse af sine etiske forpligtigelser og bliver i stand til at identificere de hensyn, som er de mest centrale for den konkrete situation.
  • Læger får inspiration til overvejelser om konkrete etiske emner.
  • Læger får politiske og ressourcemæssige rammer, der fremmer god lægeetik.