Gå til indhold

Lægers retssikkerhed

Det skal være trygt for patienterne at blive behandlet, og en vigtig forudsætning for det er, at det også er trygt at gå på arbejde i sundhedsvæsenet. Det kræver en kultur, hvor man kan tale åbent om fejl og lærer af de ting, som går galt. Den kultur er under pres af et tilsyn, der skaber en frygt blandt personalet for at begå fejl og tager tid fra patienterne. Denne frygt skal fortrænges af en bedre balance mellem tillid og læring samt ledelser, som tager ansvaret på sig.