Gå til indhold

Lægeforeningen Hovedstaden

Lægeforeningen Hovedstaden varetager dine lokale interesser inden for stands- og sundhedspolitik her i regionen.

Mark Krasnik

Lægeforeningen Hovedstaden står til rådighed for dig som medlem, hvis du primært arbejder i Region Hovedstaden, og hvis du bor i regionen som pensioneret eller ikke-erhvervsaktivt medlem af foreningen.

Vores faglige og politiske aktiviteter bliver koordineret og varetaget af Lægeforeningen Hovedstadens bestyrelse, der har 1-2 repræsentanter fra hver af de forhandlingsberettigede foreninger. Lægeforeningen Hovedstadens bestyrelse vælger en formand blandt sine medlemmer, og formanden kan (fra juni 2021) maksimalt vælges for 4 x 2 år.

Kontakt os

Lægeforeningen Hovedstaden
Kristianiagade 12
2100 København
E-mail: lfho@dadl.dk


SEKRETARIATET:

Konsulent
Troels Bisgaard Dan-Weibel
Tlf: +45 2679 3356
E-mail: tdw@dadl.dk

Administrativ konsulent
Susanne Holsaae
Tlf: +45 3544 8223
E-mail: sho@dadl.dk

Nyheder fra Lægeforeningen Hovedstaden