Gå til indhold

Etik og vaccination

COVID-19-pandemien og udrulning af det nationale vaccinationsprogram har givet anledning til intens diskussion og etiske overvejelser om, hvorvidt man som borger eller læge er forpligtet på at lade sig vaccinere. På den baggrund har Lægeforeningen formuleret en række budskaber om etik og vaccination.

Vaccination et væsentligt element i bekæmpelsen af COVID-19-pandemien og de alvorlige konsekvenser pandemien har. Lægeforeningen støtter bred udrulning af vaccinationstilbud til befolkningen. Vaccination bør være gratis og frivilligt.

Lægeforeningen mener, at borgere som udgangspunkt har en etisk forpligtigelse til at lade sig vaccinere. Med mindre særlige forhold gør sig gældende, bør borgere derfor lad sig vaccinere. Vi opfordrer kraftigt til, at borgerne tager imod tilbuddet og dermed bidrager til bekæmpelsen af epidemien og dens følger.

Borgere bør dog ikke blive juridisk forpligtet til at tage imod vaccinationstilbud. Retten til selvbestemmelse og dermed retten til at acceptere eller afvise behandlingstilbud er et grundlæggende etisk princip i sundhedsvæsnet og en væsentlig del af grundlaget for borgernes tillid til sundhedsvæsnet.

Lægeforeningen mener ikke, at tvangsvaccination ville være etisk forsvarligt i sammenhæng med den nuværende pandemi. Tvangsvaccination – forstået som fysisk gennemtvingelse af vaccination imod en patients vilje – er et meget voldsomt indgreb imod patientens ret til selvbestemmelse.

Lægeforeningen mener, at obligatorisk vaccination for hele eller størstedelen af befolkningen – forstået som en juridisk forpligtigelse til lade sig vaccinere med trussel om bøde eller anden sanktion for at afvise – vil være et væsentligt indgreb imod den ret til at afvise behandlingstilbud, som er et grundlæggende princip i sundhedsvæsnet.

I en situation, hvor der findes en effektiv og sikker vaccine imod en smitsom sygdom, som udgør en trussel imod befolkningens sundhed og samfundets funktionsdygtighed, bør læger tage imod tilbud om at lade sig vaccinere. Lægeforeningen mener dog ikke, at alle læger bør blive juridisk forpligtet til at lade sig vaccinere.