Gå til indhold

Foreningen af Pensionerede Læger

Foreningen af Pensionerede Læger (FPL) er foreningen for pensionerede og ikke-erhvervsaktive medlemmer af Lægeforeningen. FPL har ca. 6.500 medlemmer, som udgør ca. 19 procent af Lægeforeningens medlemmer.Årsmødet 2024 finder i år sted på Comwell Copenhagen Portside den 23. maj kl. 15.00 - 16.00.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Drøftelse af forslag fra bestyrelsen
4. Orientering om foreningens økonomi
5. Beretning fra foreningens arbejdsgrupper
og udvalg
6. Drøftelse af indkomne forslag
7. Eventuelt

Læge hele livet

FPL’s vision er ”Læge hele livet”, og formålet er at fremme de standsmæssige og lægelige interesser for pensionerede og ikke-erhvervsaktive læger.
Faglighed og fællesskab er de bærende værdier for foreningens aktiviteter.

Bestyrelse - Foreningen af Pensionerede Læger

Dette opnås ved:

- at bidrage til og deltage i Lægeforeningens aktiviteter

- at understøtte pensionerede og ikke-erhvervsaktive læger i fortsat at virke og føle sig som læger

- at fremme kollegialitet og faglig viden hos pensionerede og ikke-erhvervsaktive læger.

FPL refererer direkte til Lægeforeningens bestyrelse og har både en national og en regional organisation. FPL får sekretariatsbistand fra Lægeforeningen.

FPL Valg 2023

Kontakt sekretariat

Kristianiagade 12
2100 København
E-mail: lfho@dadl.dk

Administrativ medarbejder
Tina Windsmose Kramer
Tlf: +45 2849 5602
E-mail: twk@dadl.dk

Konsulent
Birgitte Gram Blenstrup
Tlf: +45 3544 8250
E-mail: bgb@dadl.dk