Gå til indhold

Foreningen af Pensionerede Læger

Foreningen af Pensionerede Læger (FPL) er foreningen for pensionerede og ikke-erhvervsaktive medlemmer af Lægeforeningen. FPL har ca. 6.500 medlemmer, som udgør ca. 19 procent af Lægeforeningens medlemmer.

Læge hele livet

FPL’s vision er ”Læge hele livet”, og formålet er at fremme de standsmæssige og lægelige interesser for pensionerede og ikke-erhvervsaktive læger.
Faglighed og fællesskab er de bærende værdier for foreningens aktiviteter.

FPLs bestyrelse 2023

Dette opnås ved:

- at bidrage til og deltage i Lægeforeningens aktiviteter

- at understøtte pensionerede og ikke-erhvervsaktive læger i fortsat at virke og føle sig som læger

- at fremme kollegialitet og faglig viden hos pensionerede og ikke-erhvervsaktive læger.

FPL refererer direkte til Lægeforeningens bestyrelse og har både en national og en regional organisation. FPL får sekretariatsbistand fra Lægeforeningen.

FPL Valg 2023

Kontakt sekretariat

Kristianiagade 12
2100 København
E-mail: lfho@dadl.dk

Konsulent
Birgitte Gram Blenstrup
Tlf: +45 35448250
E-mail: bgb@dadl.dk