Gå til indhold

Om Lægeforeningen

Lægeforeningen er den faglige interesseorganisation for læger i Danmark

Lægeforeningen varetager lægers interesser ved at søge indflydelse på politiske holdninger og beslutningsprocesser, der har betydning for sygdom og sundhed og lægers arbejde. Vi arbejder for at fremme kollegialitet og høj faglighed blandt læger. Vi bidrager aktivt til at styrke lægers mulighed for at uddanne sig og udføre forskning og udvikling.

Lægeforeningen er en hovedforening, der omfatter medlemmer af lægernes forhandlingsberettigede foreninger: Foreningen af Yngre Læger (YL), Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Foreningen af Speciallæger (FAS). Bestyrelsen i Lægeforeningen er sammensat af repræsentanter for de tre forhandlingsberettigede foreninger. Formanden er valgt direkte af repræsentantskabet, der er Lægeforeningens øverste myndighed.

Lægeforeningen er repræsenteret i hver af de fem regioner med regionale bestyrelser.

Næsten alle læger i Danmark er medlem af Lægeforeningen.